Hiljemalt tänaseks tuli lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Alates 15. juunist saavad kõik soovijad, ka väljastpoolt Tallinna, esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Haridusameti teatel toimub suvel kindlasti veel liikumisi koolide vahel: komplekteeruvad hariduslike erivajadustega laste koolid ja klassid, erakoolid ning koolikohta soovivad ka paljud teiste omavalituste lapsed.

Täpsed arvud selguvad septembris, kui koolid kannavad uue õppeaasta andmed EHIS-esse.

Tallinnas õppivaste laste arv suureneb

Prognoosi kohaselt alustab 1. septembril Tallinna munitsipaalkoolide esimestes klassides õppimist ligi 4700 last, mis on 600 last enam kui sel õppeaastal.

10. novembri 2013 seisuga õppis Tallinna koolides kokku 43 092 õpilast, neist munitsipaalkoolides 40 055, riigikoolides 441 ja erakoolides 2596 õpilast. Võrreldes 2011/2012. õppeaastaga oli õpilaste arv kasvanud 840 õpilase võrra, ka sel aastal peaks õpilaste arv suurenema.

Ka esimestesse klassidesse astujate arv on aasta-aastalt suurenenud. 2012. aastal määras haridusamet elukohajärgse kooli 3820 lapsele. Ülelinnalise vastuvõtuga koolid võtsid vastu 432 last. Kokku sai koolikoha 4252 last, õppima asus Tallinna munitsipaalkoolide esimestes klassides 3873 last.

2013/2014. õppeaastal määras haridusamet koolikoha munitsipaalkooli kokku 4160 lapsele, mis oli 340 lapse võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Lisaks sellele asus 421 last õppima ülelinnalise komplekteerimisega koolides või klassides. Tallinna munitsipaalkoolide esimestes klassides asus õppima kokku 4118 last, mis oli 245 last enam kui eelmisel õppeaastal.