ERJK esimees Ardo Ojasalu sõnul on oluline, et prokuratuur nende taotluse menetlusse võttis. "See on väga oluline, et tekiks teatud õiguslik praktika ja õiguslik kindlus," kõneles Ojasalu, kelle sõnul on vaja selget ja arusaadavat piiri kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmise ja konkreetsete persoonide esiletõstmise vahele.

Ojasalu avaldas lootust, et prokuratuur viib asja ka kohtusse ja siis näeme uurimise põhjal, mismoodi neid olukordi tuleks hinnata.

"Kui on tõsine oht, et avaliku huvi teenimine ja isiklikud huvid võivad segi minna, siis peaksid juhtivad poliitikud poliitiliselt tundlikul ajal vältima enda eksponeerimist moel, mida võib käsitleda nende enda reklaamina," soovitas Ojasalu.

Ojasalu sõnul ei saa rahul olla sellega, et Eesti riigis seaduseid rikutakse. Seepärast tegigi ERJK erakonnaseaduse rikkumise tõttu ettekirjutused seitsmele poliitikule, kes 2013. aasta kohalikele valimistele eelnenud ajal figureerisid reklaamplakatitel või videotes, mille eest nad ise ei tasunud.

Ettekirjutuse said Jaanus Mutli, Edgar Savisaar, Arvo Sarapuu, Priit Kutser, Karin Tammemäe, Edgar Savisaar ning Urmas Kruuse.

Kruuse on raha MTÜle tagasi maksnud

Ojasalu täpsustas, et Kruuse puhul tegi komisjon ettekirjutuse, mis puudutas juriidiliselt isikult annetuse vastuvõtmist. Kuna Kruuse reklaamide eest tasus MTÜ, siis pidi ta raha MTÜle tagasi maksma.

"Kruuse puhul ei ole tegemist sellega, et ta oleks kasutanud maksumaksja raha, vaid reklaami maksis kinni MTÜ, kes korraldas Tartus Kruuse reklaamitud triatloni üritust," selgitas Ojasalu. Ojasalu sõnul ongi ainult Kruuse praeguse seisuga teatanud, et ta on reklaamiraha tagasi maksnud.

Karin Tammemägi peab tagasi maksma 268 eurot ja 80 senti, lisaks plakatite mahavõtmise kulu. Edgar Savisaar peab tagasi maksma 100 842 eurot ja 69 senti. Hiiu staadioni reklaam, kus figureerisid Arvo Sarapuu, Jaanus Mutli ja Edgar Savisaar, läks maksma 11 000 eurot.

Priimägi arvamus komisjonile ei loe

Komisjoni eksperthinnangule vastukaaluks tellis Tallinna linn Linnar Priimägilt analüüsi, kas tehtud reklaame saab käsitleda valimisreklaamidena või mitte. Ojasalu sõnul on Linnar Priimägil õigus avaldada oma arvamust nagu ka igal teisel inimesel.

"Me võtame lihtsalt selle teadmiseks, et neil on teistsugune arvamus kui meil," sõnas Ojasalu. „Aga kui keegi isikutest, kes on ettekirjutuse saanud esitab meile põhjendatud vastuväite, siis sellise dokumendi me võtame komisjoni menetlusse ja anname sellele selge hinnangu. Tallinna linn ei ole üheski toimingust menetlusosaline ja on pigem kannataja, kelle tuleks raha tagasi maksta.