Kuna korraldajad eeldasid, et kokkutulekule saabub rohkem kui kümme tuhat mootorratturit, panustas politsei täiendavate jõududega liiklusturvalisuse tagamisse. Eelkõige kontrollisid politseinikud kokkutulekule saabuvate, seal osalevate ja ka lahkuvate mootorratturite kainust, samuti tõhustati liiklusjärelvalvet.

Raskemaid liiklusõnnetusi kokkutuleku ajal mootorratturitega ei juhtunud, politseile anti teada mõnest kergemast avariist, mille tagajärgedega tegelevad kindlustusfirmad. Küll sai Lauluväljaku juures autolt löögi vöötrajal teed ületanud kokkutuleku korraldusmeeskonna liige, 18-aastane neiu, kelle kiirabi viis haiglasse. 

Ka korrakaitse seisukohast möödus kokkutulek rahulikult. Politseile anti teada mõnest kaotsi läinud rahakotist või käekotist, samuti tuli tegeleda paari liigselt alkoholi tarbinud kohaliku inimesega.

„Politsei vaatenurgast oli kokkutulek edukas," ütles Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder. „Me tagasime nii linnaelanike kui meie külaliste turvalisuse ja suurema panustamisega liiklusjärelvalvesse hoidsime ära kõrgendatud ohuga juhtide osalemise meie liikluses."

Motokokkutuleku ajaks korraldatud politseioperatsiooni juhtis Põhja prefektuur, kuid oma panuse andsid ka teised prefektuurid. Samuti toimis nii operatsiooni ettevalmistamise kui läbiviimse ajal aktiivne rahvusvaheline infovahetus naaberriikide piirivalve ja politseiga.