Tallinna rahakott on üks ja selle kasutamisel tuleb teha valikuid. Valikuid, kuidas kõige paremini Tallinna maksumaksjate raha kasutada. Need kolm miljonit eurot, mida kasutatakse täna mittevajaliku telekanali elushoidmiseks, on võetud lasteaedade arvelt ja see raha tuleb neile tagasi anda.

Iga laps väärib seda, et ta saaks käia lasteaias, kus koos sõpradega saab ta mängida ja õppida. Iga lapsevanem väärib seda, et ta saab rahuliku südamega jätta lapse lasteaeda, mis on turvaline, kus tema last õpetavad ja tema eest hoolitsevad motiveeritud ja hästi tasustatud õpetajad.

Kindlustada lapsevanematele rahulolu ja teadmine, et ajal, kui nemad teevad tööd, on nende laps lasteaias, kus ootamatult ei kuku laest tükke alla, kus aknad ei ole vooderdatud laudadega ja õuemängualad on turvalised - see peab olema Tallinna linnajuhtide üks tähtsamatest ülesannetest.

Ja ometi, iga kord kui linnavalitsuse ja volikogu liikmed on valiku ees, kas anda lisaraha lasteaedadele või linnavalitsuse õukonnameediale, siis Keskerakonna häältega langeb valik linnavalitsuse õukonnameedia kasuks. Tunnistan, et see on minu jaoks arusaamatu valik, sest on ebaloogiline, et propaganda jaoks soovitakse anda lisaraha, lasteaedade jaoks aga mitte.

Tallinnas on 132 lasteaeda. Eelmise aasta lõpus volikogus vastu võetud Tallinna eelarves eraldati lasteaedadele remondiks 3,4 miljonit eurot. Selle raha eest renoveeritakse üks lasteaed Lasnamäel ja remonditakse ruumid kuues lasteaias, luues seeläbi juurde uusi sõimekohti.

Kokku eraldati vaid seitsmele lasteaiale raha, et nad saaks teha remonti. Tallinnas on üks telekanal, millele eraldati sama eelarvega ca 3 miljonit eurot. Selle raha eest peetakse üleval linna ühte ja ainukest telekanalit. Volikogus sel nädalal vastuvõtmisele tulev Tallinna selle aasta esimene lisaeelarve näitab taaskord linnavalitsuse eelistusi. Tallinna 132 lasteaiale antakse remondivahenditeks kõigest 61 247 eurot, samal ajal Tallinna Televisioonile on ette nähtud lisaks 200 000 eurot.

See näitab seda, et linnapea arvates on Tallinna lasteaiad korras ega vaja rohkem lisaraha. Päriselus see nii ei ole. Kui linnapea käiks läbi kõik Tallinna lasteaiad ega piirduks vaid uute lasteaedade avamisega,  siis võiks ta selles oma silmaga veenduda. Esimesena soovitan ma minna tal Nõmmele Mõmmiku sõime, kus maja fassaad laguneb, kelder hallitab ja pööninguaknad on laudadega kinni löödud.

Kolm aastat järjest on linnapea ja tema fraktsioonikaaslased volikogus tagasi lükanud ettepaneku anda sellele sõimele remondiraha. Kuid see on vaid üks näide. Neid sõimesid ja lasteaedasid on üle Tallinna veel, mis vajavad seda raha palju rohkem, mis täna kulutatakse Tallinna Televisiooni ülevalpidamiseks.

Tunnistan, et minul on piinlik nende volikogu liikmete pärast, kes üheskoos linnapeaga on keeranud lasteaedadele selja ning otsustanud lasteaedadele raha andmise asemel investeerida seda linna propagandakanalisse ja sellesse, et linnapea saaks koos oma meeskonnaliikmetega trükkida värvilisi plakateid ja teha kalleid telereklaame. Minu meelest on selline käitumine küüniline ja vale.

Ma usun seda, et kõik vanemad ja vanavanemad soovivad oma lastele ja lastelastele parimat. Ja ma usun ka seda, et enamus volikogu liikmeid eelistavad toetada pigem lapsi, kui üht kallist telekanalit. Neil on vaja lihtsalt julgust, et teha valikuid, millesse nad oma südames päriselt usuvad.

Reformierakonna fraktsiooniga oleme teinud Tallinna lisaeelarvesse ettepaneku suurendada Tallinna lasteaedade investeeringuid lisaeelarvega 5 miljonile eurole. Selleks vajalikud vahendid soovime võtta Tallinna Televisiooni ja avalike suhete eelarvete ridadelt, sest selle raha investeerimine lasteaedade remonti on palju vajalikum.

Teisisõnu on volikogu liikmetel taas võimalus otsustada, kas nad tahavad toetada Tallinna lapsi või linnapea õukonnameediat. Ma soovin, et seekord on enamusel volikogu liikmetest julgust ja südant valida laste heaolu.