1. ERR ei saa ega tohi teha propagandat. Kui võetakse tööle ajakirjanikud, kes peegeldavad valitsuse huve, siis pole avalik-õiguslikkusest jutttugi. Kui lasta venekeelsetel ajakirjanikel teha vabalt, siis peab arvestama, et see ei pruugi meile meeldida. Siis küsib valitsus - milleks me teile raha andsime. Iga katse teha (vastu)propagandakanalit lõpeb ebaõnnestumisega seepärast, et see on vägivaldne ja ei lähtu heast tavast.

Arusaamatu on ka kapo avalik kaasamine kultuuriministeeriumi loodud komisjoni. Kas te kujutate ette, et näiteks Briti luureteenistus on kaasatud BBC programmi loomesse?

2. Küsimusi tekitab subtiitrite poliitika. See maht saab olema väga suur. Seaduse järgi ei tohi võõrkeelset teleprogrammi ilma tõlketa teha. See on põhimõtteline. Kui muudame seadust, ei pruugi see meeldida rahvuslikele ringkondadele.

3. Venekeelsele kanalile küsitud raha läheb peatselt muude ERR talituste tarbeks ja üldkuludeks. Kindlasti sisaldab 6,5 miljonit ERR teiste strukuuride tugevdamist. Sest kiusatus on suur.

4. 6,5 miljonit aastas on summa, mis on kohane eraldi seisvale kanalile (tehnika, ruumid, püsikulud). ERR koosseisus on kanali püsikulud kindlasti kordades odavamad.

5. Üldiselt on riigi kohustus käivitada niisugune infokanal, mis aitab mõista Eestit, tema tänapäeva, kultuuri ja poliitikat, siin elavate venelaste ja teiste rahvaste kultuuri ja siseelu, tehes seda selle rahvus(t)e emakeeles.

Niisuguse kanali olemasolu on näitaja, ühe kõrgeltharitud riigi küpsuse näitaja. Aga seda ei peaks tegema ERR, kes ei ole praegu venelaste suhtes mõistev. Kui ta seda teeb, siis saame vaid ERR programmi vene keeles. Ma pole kindel, kas venekeelsed ajakirjanikud tahaksid seda teha.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid