Kui suuremad linnad välja arvata, siis on maapiirkondades praegu põhiraskus korrakaitses pandud kohalikele konstaablitele, vahendas ERR oma raadiouudiseid.

Praegu on piirkonnapolitseinikke politsei- ja piirivalveametis (PPA) palgal veidi üle kolmesaja, kuid juba sügisest võiks valminud reformiplaani kohaselt see arv kahaneda kaks korda.

Lõuna politseiprefekt Tarmo Kohv ütles, et kuigi detailides pole reform veel lõplikult paigas, on ta praeguses faasis veendunud, et konstaablite arvu kahanemine vajakajäämisi korrakaitses juurde ei tekita.

Edasi ametisse jäävad konstaablid saavad tulevikus kõrgema palga ja saavad keskenduda vaid konstaablitööle, mitte ei pea käima patrullis või täitma senises mahus menetlusdokumente.