Riigikaitse arengukava 2013-2022 näeb ette Kaitseväe tankitõrjevõime tugevdamise ja uute, kolmanda põlvkonna tankitõrjeraketisüsteemide hankimise. Ameerika Ühendriigid on Eestile teinud pakkumise tankitõrjeraketisüsteemide Javelin ning selle rakettide ja väljaõppeseadmete hankimiseks USA riigilt, teatas ministeerium.

Kaitseminister Sven Mikseri sõnul viidaks Javelinide hankimisega ellu üks riigikaitse arengukava olulistest prioriteetidest. „USA pakkumine vastab nii Kaitseväe sõjalistele vajadustele kui ka on hinna poolest meile sobiv, mistõttu otsustas valitsuskabinet alustada USA-ga sel teemal läbirääkimisi,“ ütles Mikser.


Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras rõhutas, et tankitõrjeraketisüsteemi Javelin puhul on tegemist väga tõhusa kolmanda põlvkonna lahingutes ära proovitud tankitõrjerelvaga. „Kaitsevägi saab juurde võimsa relvasüsteemi, mis heidutab iga agressorit. Lisaks näitab ameeriklaste pakkumine, et me oleme nendega heades liitlassuhetes ja integreerime võimalusel ka edaspidi tõhusama koostöö eesmärgil oma relvasüsteeme,” ütles kindralmajor Terras.

Javelinid võetaks kasutusele Kaitseväe jalaväepataljonide-tasandi tankitõrjesüsteemina, samuti Kaitseliidu maakaitseüksustes.

Tankitõrjeraketisüsteem Javelin on alates 1990. aastate keskpaigast USA ja paljude teiste riikide relvastuses. Tegemist on nn „lase-ja-unusta“ süsteemiga, st rakett lendab pärast väljatulistamist automaatselt sihtmärgi peale ning sihtur ei pea raketti kuni tabamuseni sihikul hoida, mis suurendab kaitseväelaste tegevusvabadust lahinguväljal.

Samuti on Javelini raketti on võimalik seadistada tabama sihtmärki pealtpoolt, mis on üldjuhul soomusmasinate kõige nõrgemini kaitstud osa, ning suurendab sihtmärgi hävitamise tõenäosust. Javelini raketti on võimalik välja tulistada suletud või pool-suletud ruumidest (hoonete ja varjendite seest), mis suurendab raketisüsteemi kasutamise paindlikkust, seda eriti linnalahingus.