"Nii Tallinna linnast kui Harku, Viimsi ja Rae vallast on teada juhtumeid, kus nn „tee-terroristid“ on teid kokku ostnud ja isegi tõkestanud inimeste juurdepääsu oma majadeni," rääkis majanduskomisjoni liige Jaan Õunapuu.

Õunapuu sõnul on lubamatu, kui ebaeetilise äri tõttu ei jõua kiirabi või tuletõrje abivajajateni. "Mahhinatsioonid erateedega tuleb lõpetada," sõnas Õunapuu.

Õunapuu sõnul tuleb omavalitsustele anda senisest suuremad võimalused sekkuda erateedega seotud äritegevusse, et tagada avalike huvide parem kaitse.

Teeseaduse täiendamise seaduse eelnõu annab kohalikele omavalitsustele erateede võõrandamisel eelisostuõiguse.