SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond tutvustas oma sügisese heategevuskampaania raames püsiannetust, mille sõlmija saab lastefondi igakuiselt toetada. Lastefondi idee ja Hansapanga poolne tehniline lahendus võimaldavad annetajal sõlmida internetipangas püsikorralduse lepingu, et lastefondi igakuiselt toetada.

Lastefondi juhataja Merike Kaunissaare on tänulik. „Mitmed ettevõtted, kellel varem puudus kindel suund heategevuses ning kelle ressursid olid liialt napid suurtoetuste tegemiseks, toetavad nüüd lastefondi,” lausus ta. Paljud firmad on toetanud Lastefondi ka ostes Tartu Lõunakeskusest laste joonistustega heategevuslikke jõulukaarte.

„Me teame, iga annetus on väärtus omaette ja meie ülesanne on tagada, et see saaks kasutatud kõige paremal moel“, on Lastefondi nõukogu esimees Antti Kask kindel. „Oleme suutnud oma senise tegevusega annetajaid veenda, et fondi toetamisel on olemas ka reaalsed tulemused.“

Lastefond on kolme aasta jooksul koos heategijate abiga väikelaste ravitingimuste paranemisele Tartu Ülikooli kliinikumis oluliselt kaasa aidanud.

Novembri lõpus anti Kliinikumile üle uhiuus hingamisaparaat, praegu lisandub esimene jälgimismonitor. Lastefondi ja heade inimeste abiga on kliinikumi, kus ravitakse tervelt kolmandikku intensiivravi vajavatest lastest, soetatud elustamislaud, fiiberbronhoskoop, kaks kuvöösi, ergospiromeeter ja hingamisaparaat.