Prognoosi kohaselt alustab 1. septembril 2014 Tallinna linnakoolide esimestes klassides õppimist umbes 4700 last ehk 600 last enam kui sel õppeaastal. Kõige populaarsemad koolid lastevanemate hulgas on jätkuvalt 21. Kool, Reaalkool ja Inglise kolledž, kirjutab ajaleht Pealinn.

21. Kooli mitte-elukohajärgse inglise keele süvaklassi pääsemiseks käis suisa hullumeelne konkurss. 28 kohale tegi katseid 379 last ehk sinna kandideeris 13,5 last ühele kohale.

"See arv on õige pisut tavapärasest suurem," selgitas kooli õppealajuhataja Valli Taliaru. "Miks lapsevanemad 21. Kooli eelistavad, otseselt uuritud ei ole, kuid lapsevanemad on välja toonud häid õppetulemusi, keeleoskuse head taset, mitmekesist huvitegevust ning üldise silmaringi arendamist."

Reaalkoolis oli sel kevadel 56 kohale umbes 600 soovijat ehk rohkem kui kümme last ühele kohale. Reaalkooli direktori asetäitja õppetöö alal Jaana Roht ütles, et konkurss esimesse klassi on viimasel kolmel aastal olnud enam-vähem ühesugune, kuid oluliselt suurem kui näiteks kümme aastat tagasi. "Reaalkooli populaarsuse taga on kooli traditsioonid, põlvkondade järjepidevus, gümnaasiumi riigieksamite tulemused ja ehk osalt ka meedia mõju," lausus Roht. "Kui üks lapsevanematest või vanavanematest on õppinud Reaalkoolis, siis on tõenäoline, et ka laps või lapselaps tuuakse meie kooli katsetele."

Inglise kolledži sügisel avatavasse kolme, 26 õpilasega esimesse klassi, kandideeris 504 soovijat, neist 220 poissi ja 284 tüdrukut. "Esimesse klassi pürgijate arv on iga aastaga kasvanud," ütles Inglise kolledži algklasside koordinaator Marja Popov.

Vanalinna hariduskolleegiumis kandideeris 60 kohale 400 last, umbes samasugune seis on seal olnud ka kõigil viimastel aastatel. Ka Prantsuse lütseumisse kandideeris tänavu kolm soovijat kohale nii, nagu see on kestnud mitu aastat. "Meie koolis pole viimastel aastatel konkurss muutunud," rääkis direktor Lauri Leesi.

Koolikatsed muutuvad natuke igal aastal. Inglise kolledžisse pürgijalt nõutakse esmast kirjutamis- ja arvutamisoskust, loogilist mõtlemist, jutustamist, vestlemist silmaringi teemadel. Ka peaks kandidaadil olema eeldusi keeleliseks süvaõppeks ning hea tähelepanu- ja keskendumisvõime.

Saksa gümnaasiumi esimesse klassi pürgijaid hinnatakse kuues valdkonnas: eesti keel, saksa keel, matemaatika/loogika, sotsiaalsed oskused ja individuaalne vestlus. "Igal aastal vaatame katsed üle ja natuke ikka muudetakse üht-teist," selgitas õppealajuhataja Kaarel Runtu.

Esimesse klassi minevate laste arv Tallinnas kasvab. 2012/2013. õppeaastal määras haridusamet elukohajärgse kooli 3820 lapsele. Ülelinnalise vastuvõtuga koolid võtsid toona vastu 432 last. Kokku sai koolikoha 4252 last, õppima asus Tallinna munitsipaalkoolide esimestes klassides 3873 last.

Tänavusel õppeaastal määras linn koha 4160 lapsele, mis oli 340 lapse võrra rohkem kui eelmisel aastal. Lisaks sellele asus 421 last õppima ülelinnalistes koolides või klassides. Tallinna linnakoolide esimestes klassides asus õppima kokku 4118 last, mis oli 245 last enam kui eelmisel õppeaastal.