PPA ennetustöö koordineerija Pille Luiga sõnul on lastekaitsepäev eraldi tähtpäevana märgiliselt oluline, ent lapsed vajavad kaitset, hoolt ja head eeskuju aastaringselt.

„Tunnust väärivad kõik, kes lapsevanemana, aktiivse kogukonnaliikmena või ametnikuna laste heaolu eest seisavad. Noorsoopolitsei näeb lastega tegeledes tihti pikaajalisest hoolimatusest või oskamatusest tingitud tagajärgi. Hea meel on aga tõdeda, et üha enam institutsioone ja inimesi teadvustavad oma rolli laste murede lahendamisel ja ohtude ära hoidmisel,“ ütles Luiga.

Luiga sõnul on lapsi ohustavad õigusrikkumised seotud eelkõige vägivalla ja sõltuvusainetega. „Vähem teadvustatakse tõsiasja, et laste tervet tulevikku ohustab ka lapsevanemate vähene sotsiaalne kindlustatus. Majanduslikud raskused sunnivad pahatihti lapsega koos olemise asemel töötama ning halvimal juhul on vanemad pikki nädalaid lapsest täielikult eemal välismaal,“ rääkis ta.

„Laste kaitsel on roll kõigil täiskasvanutel ning seda eelkõige turvalisust ja hoolimist soosivate hoiakute ning hea eeskuju ja pideva suhtlemise näol. Hädaohus või mures last tuleb osata märgata ning ka sekkuda, olgu tegemist ema-isa, õpetaja või juhusliku möödakäijaga,“ ütles Luiga. Ta rõhutas, et kohustus last aidata on kõigil ning head lahendused sünnivad ainult asutuste ja inimestevahelises koostöös.

Lastekaitsepäeval tutvustavad politseinikud oma tööd ning jagavad ohutussõnumeid kogu Eestis. Üritused on kavas Tartus, Pärnus, Jõhvis, Keilas, Vasalemmas, Saaremaal, Muhus, Hiiumaal, Tamme külas Raplamaal, Paide vallimäel, Moe külas, Rakkes, Võsul ning mujal.

Narvas on lastekaitsepäeval kõikidele avatud kohalik politseijaoskond ning Narva sadamas on võimalus tutvuda piirivalvekaatri ja teenistuskoerte tööga.