Omandatavad aktsiad ostetakse aktsiaseltsi praeguselt enamusaktsionärilt Veolia Umweltservice  Beteiligungsverwaltungs GmbH-lt (Veolia GmbH) hinnaga 1 600 000 eurot. Ühtlasi kiideti otsusega heaks Tallinna linna ja Veolia GmbH vahel sõlmitava 2600 aktsiaseltsi aktsia müügilepingu projekt ning volitatakse linnapea Edgar Savisaart aktsiate müügilepingule alla kirjutama.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on aktsiate omandamine Tallinna linna poolt vajalik, et tagada jäätmekäitluskoha olemasolu juhuks, kui erasektori poolt opereeritavad käitluskohad ei suuda mingil põhjusel teenust osutada.

„Tegemist on linnale ja tarbijale vajaliku strateegilise objektiga,“ märkis Sarapuu. „Ühtlasi parandab see ka teenuse kvaliteeti ja toob rahvale taskukohase hinna.“

AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (endise nimega Tallinna Prügila AS) asutas 1998. aastal linna äriühing Tallinna Jäätmekeskuse AS. 1999. aastal omandas aktsiaseltsi kõik aktsiad Tallinna linn. Samal aastal kuulutas Tallinna linn välja rahvusvahelise konkursi kaasaktsionäri leidmiseks, kellega koos rajada Jõelähtme valda kaasaegne prügila. Konkursi võitis SKP Recycling AG&Co (pärast mitmeid ühinemisi tegutseb nime all Veolia Umweltservice Beteiligungsverwaltungs GmbH). Viimane omandas 2000. aastal 65 protsenti aktsiatest, Tallinna linna osaluseks jäi 35 protsernti aktsiatest.

Jõelähtme valda kaasaegse prügila ehitamiseks sõlmisid Tallinna linn, aktsiaselts ja Veolia GmbH 16. mail 2000 (aktsionäride) lepingu.

Linnavalitsus otsustas 26. septembri 2012 korraldusega mitte anda Veolia GmbH-le nõusolekut aktsiate võõrandamiseks SKT Keskkonnateenused OÜ-le. Nii alustasid Tallinna linna esindajad 2012. aasta oktoobris konsultatsioone Veolia GmbH esindajatega, et leppida kokku aktsiate omandamise tingimustes.

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on 2009. aasta juulist üks viiest Eesti tavajäätmete prügilast ja ainuke tavajäätmete prügila Harjumaal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid