Lõuna prefektuuri teatel, sai politsei esmaspäeva öösel kella 00.20 ajal teate, et Võrumaal paiknevas erikoolis ei allu neli koolipoissi kasvatajate korraldustele.

Öörahu rikkunud poisid kasutasid kasvatajate suhtes ebatsensuurseid sõnu, jooksid mööda kooli koridore, lärmasid ja rikkusid sellega teiste öörahu.

Politseinike sündmuskohale jõudes selgus, et poisid olid õppeasutuse fuajees leiduvate esemetega barrikadeerinud ka hoone välisukse.

Politsei pidas erikoolis avalikku korda rikkunud kolm 14-aastast poissi kinni ning toimetas nad arestimajja. Neljanda korda rikkunud noorukiga tegeleb edasi alaealiste komisjon.

Öö arestimajas veetnud kolm 14-aastast poissi seisid eile Võru kohtumajas, kus kohtunik määras neile avaliku korra rikkumise eest karistuseks viis arestipäeva. Sellest ühe päeva olid poisid arestikambris juba veetnud ning ülejäänud neli päeva asendati neil kõigil kaheksa tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb järgneva kahe kuu jooksul ära teha.

Noorukid vabandasid kohtusaalis oma käitumise pärast ning lubasid edaspidi oma ülevalpidamist parandada.

Võru noorsoopolitseinik Elar Sariku sõnul on kolme erikooli kasvandiku näol tegemist korduvalt avalikku korda ja ka kooli rahu rikkunud noortega, kelle pidev korrale kutsumine ei ole seni paraku mõjutanud neid seadusekuulekamalt käituma. Ka on poisid olnud erinevate rikkumiste tõttu varasemalt mitmeid kordi alaealiste komisjonis.

"Lapseohtu poistega kohtusse minek ei ole kindlasti politsei tavapärane praktika," tõdes Sarik. "Esmalt püüame noori mõjutada seaduskuulekalt käituma läbi vestluste, õpetlike loengute ja vajadusel ka alaealiste komisjoni kaudu ning tavaliselt kannab selline mõjutusviis ka vilja."

Kui noor ei ole aga varasematest õppetundidest eluks tarvilikke järeldusi teinud ning jätkuvalt korrarikkumisi toime paneb, tuleb Sariku sõnul käitumise mõjutamiseks katsetada teisi meetmeid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid