Samas kriminaalasjas said altkäemaksu andmise ja vahendamise kahtlustuse ka kümned eraisikud.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo 2012. ja 2013. aasta tegevusaruande kohaselt on üle poole prokuratuuri saadetud kriminaalmenetlustest alguse saanud büroo töötajate hangitud teabest või kolleegidega koostöö tulemusena. Kahe aasta lõikes on meedias avaldatud infost ja avaldustest alguse saanud kriminaalmenetluste arv jäänud peaaegu samaks.

Erakonnad võiksid panustada korruptsiooni vähendamisse

Büroo rõhutas oma soovitustes ka poliitilise korruptsiooni vältimise vajadust. Korruptsiooni vähendamisse saavad märgatavalt panustada erakonnad. Erakondades võiksid olla kasutusel eetikakoodeksi sarnased normid, millest peetakse kinni, mida austatakse ja järgitakse. Sellega võiks kaasneda eetilisele käitumisele mittekohase tegevuse taunimine ning erakonnakaaslaste koolitamine läbipaistvama, ausama ja avalikkust paremini teeniva mudeli kaudu.

Erakondades kasutatav normistik kanduks siis omakorda üle parlamenti.
Riigikogu erinevates komisjonides toimuv peaks valdavalt olema avalik, sh komisjonide protokollid ja salvestused. Selle materjali peavad õiguskaitseasutused kriminaalmenetluses vajaduse korral kätte saama.

Parlamendisaadikud seaduse ees võrdsed

Parlamendisaadikute puutumatuse ehk nn immuniteedi rakendamisel ei tohi ununeda, et sellise puutumatuse peamine eesmärk ei ole saadiku tõstmine kõrgemale seadusest, vaid luua kaitsemehhanism poliitikute süüteomenetluse abil asjakohatu ja pahatahtliku mõjutamise takistamiseks. Ka parlamendisaadikud on seaduse ees võrdsed ning saadikupuutumatuse äravõtmise menetlus on mõeldud täiendavaks abivahendiks, mitte võimaliku uurimise või kohtupidamise takistamiseks.

Praeguseid kehtivaid kriminaalmenetluslikke võimalusi peab saama edaspidigi kasutada ning nende vahendite kasutamine tõendeid kogudes ei tohi muutuda uurimisasutuste ja prokuratuuri jaoks keerulisemaks, bürokraatlikumaks ega kaotada operatiivsust.

Ametikohtade politiseerumise vähendamine valitsusasutustes ja kohalikes omavalitsustes on tähelepanu väärt teema järgmisteks aastateks.
See tõstaks riigi suutlikkust ausal moel avalikku teenust pakkuda ning elu paremaks muuta.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo äsja valminud trükisega saab tutvuda veebilehel www.politsei.ee/korruptsioon.