Kell 10.00 algav matemaatika riigieksam lõpetab gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste lõpetajate jaoks tänavuse riigieksamite perioodi. Sellest aastast on matemaatika riigieksam kõigile gümnaasiumilõpetajatele kohustuslik, eksaminandid said valida kitsa või laia matemaatika riigieksami. Kitsa eksami valis 4359 ja laia eksami 4343 eksaminandi, teatas SA Innove kommunikatsioonijuht.

Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida matemaatikat kitsa või laia ainekava alusel. Kitsas matemaatikas on kaheksa kursust, laias matemaatikas 14 kursust. Riigieksamite valikul sai kitsast matemaatikat õppinu valida laia eksami, laia matemaatikat õppinu aga valida ka kitsa eksami.

Mõlemat, nii kitsast kui laia eksamitööd hinnatakse skaalal 0 –100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele samad. Eksam loetakse sooritatuks kui eksaminand on saanud eksamil vähemalt ühe punkti.

Matemaatika eksamiülesannete koostamisel suurendatakse aasta-aastalt selliste ülesannete osakaalu, kus on suur osa teksti mõistmisel ning ümbritseva elulise probleemi või ülesande sidumisel konkreetse matemaatilise mudeliga.

Sellest aastast pidid õpilased gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksami. Riigieksamite tulemused teatatakse õpilastele 20. juuniks.

Sihtasutus Innove läbiviidavatele riigieksamitele registreerus tänavu üle 10 500 eksaminandi. Kokku tehakse 27 216 eksamit.