Kord sain selle eest korralikult sõimata, et tegin suvel akna lahti. Tuul lõhub ju ära – kes selle siis kinni maksab!

Mõned kuud tagasi läks majal välisukse lukk katki. Osa võtmetest keeras, osa mitte. Omaniku jagu keeras. Rääkisin asjast, et nii ikka ei saa – tuleb uus lukk panna. Pärast seda ilmusid välisustele sildid, et need peavad kogu aeg lukus olema, ja kui tahame sisse saada, siis tuleb talle helistada ja ta tuleb ja teeb ise lahti. See oligi viimane piisk kannatuste karikas.

Leidsin uue korteri ja teatasin kümme päeva ette, et kolin välja. Sain kohe sõimata, et etteteatamise tähtaeg on kaks kuud, lugegu ma lepingut ja võlaõigusseadust. Lugesingi. Seal on kirjas, et kui kõik ei ole nii, nagu normaalseks elukorralduseks tarvis, võib lepingu lõpetada etteteatamata.

Kui abilised tulid asju ära viima, siis kõigepealt röökis nende peale, et kes te sellised olete ja kuidas te siia sisse saite – kes teid lubas. Kui küsiti, et kas külalised on ka keelatud, läks näost roheliseks.

Siis sadas korterisse ja röökis, et mina ja mu pere olevat viimased pätid ja vargad, kes on tema paljaks varastanud. Lõugas kogu see aeg, mis me asju auto peale panime. Õigustas, et temal on kõrgharidus ja mida meie rämps üldse seadustest teame. Kui talle vastati, et kõigil kohalviibijatel on kõrgharidus, jäi hetkeks vait.

Seejärel lubas mu kohtusse kaevata ja teatada tööandjale. Ja seda ta tegigi. Helistas meie tootmisjuhile, nimetas mind vargaks ja lõhkujaks ning nõudis, et ettevõte peab temale kõik kahjud kinni maksma. Mina olevat korteri ära lagastanud ja lõhkunud.

Üüri maksmine toimus sularahas, tema juures kodus. Arved olid koostatud kasutatud paberi teisele poolele ja ümbrik, mille sees see arve oli, oli samuti ise kokku liimitud kasutatud paberist.

Sain sealt ära kolides teada, et kõiki, kes on seda korterit enne üürinud ja siis sealt lahkunud, kõiki on süüdistatud varguses ja lõhkumises. Vaevalt, et saadud üürilt mingeid makse on makstud.

Hea lugeja, milliste veidrate pakkumiste ja pakkujatega oled üüriturul kokku puutunud sina? Kas oled ka kuidagi petta saanud? Või pidanud täitma totraid nõudmisi? Räägi oma lugu kommentaariumis või saada see aadressile rahvahaal@delfi.ee !