Eesti üüriturg on kuum ja kaootiline. Pinda on vähem kui soovijaid. Hinnad on kõrged. Tihti üritavad üürnikul nahka üle kõrvade tõmmata nii maaklerid kui ka omanikud ise.

Hea lugeja, milliste veidrate pakkumiste ja pakkujatega oled üüriturul kokku puutunud sina? Kas oled ka kuidagi petta saanud? Või pidanud täitma totraid nõudmisi?

Räägi oma lugu kommentaariumis või saada see aadressile rahvahaal@delfi.ee !

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid