Paralleelselt Kevadtormiga läbi viidava NATO õppuse eesmärgiks on harjutada ühtset sõjaliste operatsioonide juhtimist olukorras, kus lisaks Eesti kaitseväele opereerivad Eesti pinnal liitlasriikide üksused.

"Brunssumi ühendväejuhatuse otsus näitab ühelt poolt Kevadtormi tõsiseltvõetavust ning teisalt liitlaste tugevat toetust Eesti kaitseväele ja kogu regioonile," ütles kaitseväe juhataja Riho Terras, kelle sõnul on NATO õppuse korraldamine suur samm kogu kaitseväe arengus.

"Kui seni oleme korraldanud Eesti mõistes suurt õppust, siis NATO harjutuse planeerimine annab meie arengule tugeva tõuke ning võimaldab Kevadtormil saada üheks piirkonna olulisimaks õppuseks," rääkis Terras.

NATO väejuhatuse ohvitseride kaasamine Kevadtormi juhtstaapi tähendab õppuse suuremat integreeritust liitlasriikide üksustega. Samuti võimaldab õppus läbi mängida olukordi, kus Eesti pinnal tegutsevatele üksustele on vaja kiiresti lisa tuua.

Kaitseväe peastaabi teatel hinnatakse Kevadtormi lahingutes lisaks allüksuste koostööle eri tasandite staapide tööd planeerimisel ja juhtimisel, NATO ühendväejuhatuse lisandumine võimaldab hinnata koostööd liitlastega mitte ainult üksuste vaid ka juhtimise tasandil.

Õppus on osa NATO ühendatud jõu (Connected Forces Initiative) algatusest, mille eesmärgiks siduda erinevate liikmesriikide regionaalseid õppuseid NATO õppustega, et tagada liitlasriikide üksuste suurem koostöövõime.

NATO õppuste seas kannab Kevadtorm nimetust Steadfast Javelin. Möödunud aastal harjutasid liitlasriikide üksused Eesti kaitsmist õppusel Steadfast Jazz, 2012. aastal oli Eestis õppuse Steadfast Juncture raames Napoli väejuhatuse staap.

Õppuse lahingutegevus jätkub senise stsenaariumi kohaselt, kus Scoutspataljoni juhitav rahvusvaheline üksus teeb vastutegevust ajateenijatest koosnevale kokku harjutavale pataljonile ning Kaitseliidu maakaitsepataljonile.

Rahvusvahelisse üksusesse kuuluvad Ameerika Ühendriikide maaväe 173. õhudessantbrigaadi kompanii, Ühendkuningriigi Duke of Lancaster brigaadi kompanii, Läti jalaväekompanii ning Leedu luurerühm.

Lisaks osalevad Kevadtormil kolm Poola ründelennukit Su-22 ning õhutõrjeüksus raketikompleksiga SA-8. Viimase ülesanne on kaitsta Ämari lennubaasi ja seda ümbritsevat õhuruumi. Samuti osalevad õppusel Belgia õhutõrjujad, kes panid välja õhusihtmärgid meie õhutõrjepataljoni laskmisteks ning õhutõrje raketirühm meie õhutõrjepataljoni koosseisus.

Kokku osaleb Kevadtormil pea 6000 kaitseväelast, kaitseliitlast, reservväelast ja liitlasriikide sõdurit. Kevadtorm viiakse sel aastal läbi Lõuna-Eestis.