Politsei tänab kõiki neid, kes aitasid kaasa otsingutel ja info jagamisel.