Kantsler Marrani sõnul on üks Põhjala ja Balti riikide nähtavamaid koostööprojekte Põhjala lahingugrupp, mis seatakse taas valmidusse järgmise aasta esimeses pooles.

"Eesti osaleb järgmisel aastal Rootsi juhitavas Põhjala lahingugrupis kuni 50 kaitseväelasega," ütles Marran kaitseministeeriumis aset leidnud kohtumisel. "Peame seda koostööformaati väga oluliseks, mida tõestab see, et osalesime ka Põhjala lahingugrupi eelmistes rotatsioonides 2008. ja 2011. aastal."

Kantsler tänas Rootsit hea töö eest Põhjala lahingugrupi juhtimisel ning rõhutas samas, et Euroopa Liit peab muutma lahingugruppide kasutamist paindlikumaks. "Lahingugruppe peaks saama kasutada siis, kui selleks on vajadus," sõnas Marran.

Põhjala lahingugrupi tuumiku moodustab 1500-meheline jalaväeüksus koos toetusüksustega, mis peavad olema 15 päeva jooksul valmis operatsioonipiirkonda lähetamiseks. Lisaks varem lahingugrupis osalenud Eestile, Soomele, Rootsile, Norrale ja Iirimaale saadavad järgmisel aastal oma kaitseväelased lahingugruppi ka Läti ja Leedu.

Kantsler Marran avaldas riigisekretär von der Eschile tänu ka toetuse eest meie rühma transportimisel Euroopa Liidu missioonile Kesk-Aafrika Vabariiki. Rootsi aitab tagada KAV-i missiooni strateegilist õhutransporti.

Eestisse kiirvisiidile tulnud riigisekretär von der Esch lahkus Eestist pärastlõunal.