Kaitseväest öeldi Delfile, et pärast Kevadtormi jätkavad koostööharjutusi Scoutspataljoniga 150-liikmeline Ameerika Ühendriikide jalaväekompanii ning Eestisse jäävad ka Ämaris paiknevad Taani hävitajad ning nende 60-liikmeline toetusmeeskond.

Kevadtormil osalevad lätlased jalaväekompaniiga ja pioneeriallüksusega, leedukad luurerühmaga, britid jalaväekompaniiga, belglased õhutõrjerühmaga, prantslased küberkaitsemeeskonnaga, ameeriklased kompanii ja rühmasuuruse üksusega. Poolakad tulevad õppusele kolme ründelennukiga SU-22 ja õhutõrjeraketikompleksiga SA-8.

"Poolakate ülesanne on kaitsta Ämari lennubaasi ja seda ümbritsevat õhuruumi. Nii lennukid kui keskmaa õhutõrje paiknevad Ämaris. Belgia õhutõrjujad osalevad üksusega, mis paneb välja õhusihtmärgid meie õhutõrjepataljoni laskmisteks. Nende õhutõrjerühm osaleb õppusel meie pataljoni koosseisus," rääkis kaitseväe pressiesindaja Ingrid Mühling.

Taani hävitajad pole Mühlingu sõnul otseselt Kevadtormiga seotud.

"Ameeriklased jätkavad hiljem koostööharjutusi Scoutspataljoniga ja osalevad õppusel Saber Strike, Taani hävitajad viivad läbi õhuturvet oma rotatsiooni lõpuni," selgitas Mühling.

Lõuna-Eestis algab täna 23. maini kestev kaitseväe õppus "Kevadtorm 2014". Tänavune õppus on osalejate arvult läbi aastate suurim, õppusel osaleb kokku ligi 6000 kaitseväelast Eestist ja liitlasriikidest, samuti kaitseliitlased ja reservväelased.

Õppus „Kevadtorm“ hõlmab tänavu Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondi. Viimati toimusid sarnased manöövrid seal 2005. ja 2011. aastatel. Peamine lahingutegevus toimub Valgamaal ning seal paikneb ka enamik Kevadtormist osa võtvaid kaitseväelasi, teistes maakondades asuvad pigem erinevad tagala- ja toetusüksused.

Õppuse meeskond teavitab maaomanikke, kelle maad pikemaajaliselt kasutatakse. Haritud põllumaad kaitsevägi õppuse pidamiseks ei kasuta.