Kaitseväe peastaabi teatel on kolme nädala pikkuse õppuse eesmärgiks ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni hindamine enne reservi arvamist. Lisaks harjutab sel Kevadtormil esmakordselt loodava 2. jalaväebrigaadi staap allüksuste juhtimist eri lahinguliikides.

Ajateenijate pataljonile teevad vastutegevust Scoutspataljoni elukutselised sõdurid koos liitlastega, Kalevi jalaväepataljoni ajateenijad soomukitel ning Kirde Kaitseringkonna õhutõrjepatarei.

Tänavusest Kevadtormist võtab osa rekordarv liitlaste üksusi - Ühendkuningriigi ja Läti jalaväekompaniid ning Ameerika Ühendriikide maaväe õhudessantkompanii, samuti Leedu luurerühm osalevad koos Scoutspataljoniga "vastase" poolel.

Ühendkuningriigi kompanii on Duke of Lancasteri brigaadist, sama üksus osales Kevadtormil ka möödunud aastal ning on nelja rotatsiooni vältel tegutsenud koos meie kaitseväelastega Afganistanis.

Poolast osalevad kolm ründelennukit Su-22 ja õhutõrjeüksus raketikompleksiga SA-8. Viimase ülesanne on kaitsta Ämari lennubaasi ja seda ümbritsevat õhuruumi.

Nii lennukid kui keskmaa õhutõrje paiknevad Ämaris Mitmendat korda osalevad Kevadtormil Belgia õhutõrjujad, kes panevad välja õhusihtmärgid meie õhutõrjepataljoni laskmisteks, samuti osaleb Belgiast õhutõrje raketirühm meie õhutõrjepataljoni koosseisus. Esmakordselt osaleb Prantsuse küberkaitsemeeskond.

Kevadtorm on esimene suurõppus, mida on planeerinud ja juhib kaitseväe peastaap. Vastavalt riigikaitse arengukavale ühineb maaväe staap sel aastal peastaabiga, Kevadtorm on ühineva staabi esimene koos planeeritud suurõppus.

Õppus hõlmab Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondi. Põhiosa tegevusest viiakse läbi Valgamaal. Kevadtormiga on seotud ka Ämari lennubaas, praegune kaitseväe logistikakeskus - tulevane toetuse väejuhatus - paikneb Pärnus ja toetab sealt õppust logistiliselt.

19.mail kell 14-16 on kõigil huviliste võimalik Helme lähistel jälgida näidislahingut. Kevadtorm lõpeb 23. mail piduliku rivistusega Tehvandi staadionil.