Stuudios olid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper, geide/lesbide eestkõneleja Tarmo Jüristo, ajakirjanik ja kristlane Toivo Tänavsuu ning kultuurikriitik Mihkel Kunnus.