"Tunnustamaks jõukust ja töökohti loovat ettevõtlikku vaimu ning riskijulgust toetame ettevõtja päeva tähistamise tava sisseseadmist," on tegevusprogrammis kirjas. Vastutab selle eest väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) pressiesindaja Gea Otsa sõnul on asja mõte senisest enam tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi ja juhtida avalikkuse tähelepanu nende olulisele rollile ühiskonnas.

Konkreetne uus ettevõtjapäev on tema sõnul hea idee, ent vajab veel konkreetse sisuga täitmist. Seda on ministeeriumis arutatud, kuid konkreetsetest ettepanekutest on veel vara rääkida. Üks mõte on siduda see päev juba väljakujunenud ettevõtlusnädalaga.

Ta loetles rea juba praegu toimivaid tegevusi, mida tehaks ettevõtjate tunnustamiseks.

* Riiklikult olulisim ettevõtjate tunnustamise viis on EASi korraldatav „Ettevõtluse auhind“, mis toimub aastast 2000. Ettevõtjaid hinnatakse erinevates kategooriates: aasta uuendaja ; aasta välisinvestor; aasta kasvuettevõte; aasta piirkonna ettevõte; aasta eksportöör
ja peaauhinna võitja. Ühiselt eelmainituga korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelit. Parimad ettevõtjad valitakse sektorite lõikes (2013 kokku 12 valdkonda). Galaüritusest on viimastel aastatel tehtud ka teleülekanne ETVs.

* Olemas on ka mitmeid erasektori algatusi ettevõtjate tunnustamiseks. Näiteks Ernst&Young korraldab „Aasta ettevõtja“ konkurssi (tunnustatakse füüsilist isikut). Toimub ka mitmeid kitsama valdkonna tunnustamisi, näiteks Vastutustundliku Ettevõtluse foorumi korraldatav vastutustundliku ettevõtluse indeks, KIK tunnustab keskkonnasõbralikumaid ettevõtjaid, Äripäev valib pere- ja töötajasõbralikumat ettevõtet jms.

* Ettevõtjaid tunnustavad ka mitmed kohalikud omavalitsused ja maakonnad.

* Lisaks ettevõtjatele tunnustab MKM ettevõtlusele kaasaaitajaid ka konkursiga „Tunnusta ettevõtluse edendajat“, kus pälvivad tunnustuse projektid, mis on ettevõtlust kasvatanud või ettevõtluskeskkonda erineval viisil parandanud.

* Suurim teadlikkuse üritus on iga-aastaselt oktoobri esimesel täisnädalal toimuv Ettevõtlusnädal suuremates Eesti piirkondades (Tartu, Pärnu, Narva, Rapla, Võru). Tallinna ettevõtlusamet korraldab nädala asemel ettevõtluspäeva, kuid üritusi toimub lisaks ka muudel päevadel (noortele eraldi päev, lisaks ettevõtete külastused jms). Paljudes kohtades on see ühildatud piirkonna parimate ettevõtjate tunnustamisega.