„IRLi fraktsioon peab otstarbekaks, et probleemkomisjon analüüsiks Vene telekanalite propagandategevust ja selle mõju Eesti elanikkonnale ning esitaks ettepanekud õigusvastase tegevuse tõkestamiseks,“ ütles IRLi fraktsiooni esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul pole komisjoni eesmärk midagi automaatselt keelustama hakata, vaid anda laiem hinnang olukorrale. „Komisjon analüüsiks laiemalt Eesti venekeelse telepubliku teavituse olukorda ning pakuks välja lahendusi, sealhulgas ERRi venekeelse programmi laiendamise ning Euroopa Liidu venekeelse telekanali asutamise kohta,“ ütles Reinsalu.

„Vene propaganda on Ukraina sündmuste taustal muutunud üha agressiivsemaks. Lätis ja Leedus on kehtestatud tähtajalisi piiranguid õigusvastasele telepropagandale. Lätlased keelustasid sõjapropaganda ja rahvustevahelist vaenu levitamise tõttu Rossija-RTR kolmeks kuuks. Vilniuse ringkonna halduskohus peatas sügisel PBK saadete näitamise kolmeks kuuks. Tegemist on julgeolekuküsimusega ja seda küsimust tuleb laiemalt analüüsida ka Eestis,“ rääkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul on mõistlik, et komisjon teeks selles küsimuses koostööd ka Läti ja Leedu rahvaesindustega.

Idee ühe eestvedaja Anvar Samosti hinnangul on Kremli telekanalite kaudu edastatav propaganda reaalsus, millega suure vene emakeelega inimeste osakaaluga Euroopa Liidu riikidel tuleb tegeleda. "Meiega sarnases olukorras on mitte ainult Läti ja Leedu, suured venekeelsed elanike rühmad on ka Soomes, Saksamaal ja Suurbritannias," ütles Samost.

Samosti sõnul pole selles küsimuses kiireid, lühiajalisi ja ühe riigi ulatuses töötavaid lahendusi. "Seetõttu on väga tervitatav, et täna loodud probleemkomisjon toob Putini režiimi inforuumi mõjuga tegelemise Eestis parlamendi tasandile. Olen kindel, et parimaks vastuseks Venemaa TV-propagandale on Euroopa Liidu koostöös venekeelsetele vaatajatele pakutav kvaliteetne valikuvõimalus, tinglikult Golos Jevropo nime all tegutsev tele- ja ristmeediakanal. Selle algatuse vastu on olemas huvi nii Brüsselis kui Riias, Vilniuses ja Helsinkis," lisas ta.