IRLi fraktsiooni esimehe Urmas Reinsalu sõnul tuleb kaitsta abielu ja mitte luua selle kõrvale sarnaseid institutsioone kooselu registreerimiseks, mis pihustavad laiali abielu tähenduse.

"Meie eelnõu põhieesmärk on mitteabielulise kooselu õiguslik reguleerimine selleks, et anda abielus mitte olevatele, ent püsivalt koos elavatele inimestele ehk täna kehtivas õiguses nimetatud faktilistele abikaasadele mõistlik võimalus kaitsta oma õigusi kooselu käigus soetatud varaga seoses ning põhjendatud juhtudel saada ka ülalpidamist pärast kooselu lõppemist," rääkis Reinsalu riigikogu kõnepuldis.

"Olukorras, kus suur hulk paare elab Eestis mitteabielulises kooselus ning ka suur osa lapsi sünnib väljaspool abielu, ei ole meie hinnangul põhjendatud eeldada, et mingi teistsuguse registreeritud kooseluvormi seadusega ettenägemisel leiaks see ulatuslikumat kasutamist kui perekonnaseadusega reguleeritud abinõu," kritiseeris ta kooseluseadust.

"Seetõttu ongi käesolev eelnõu suunatud just abieluna registreerimata püsiva kooseluga kaasnevate õigussuhete määratlemisele. Meie hinnangul ei ole mõtet luua Eestis eraldi instituuti kooseluinstituudi näol abielu kõrvale, vaid reguleerida faktilisest kooselust tulenevad suhted ja nõrgema poole õiguste kaitse varalistes suhetes kehtiva perekonnaseaduste muudatuste paketiga, mille me käesolevana esitame riigikogu menetlusse," lisas Reinsalu.

„Eestis elab 170 000 inimest abieluvälises kooselus. Nende inimeste ja nende laste õiguste paremaks kaitseks on kõige efektiivsem täiendada perekonnaseadust, sest see kohaldub kõigile faktiliselt koos elavatele inimestele,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul on eelmisel nädalal riigikogus menetlusse antud kooseluseaduse eelnõu deklaratiivne ega anna abieluväliselt koos elavatele inimestele automaatselt ühtegi tagatist oma õiguste kaitseks, vaid eeldab selleks eelnevalt kooselu registreerimist. Selle eelnõu tegelik eesmärk on tema sõnul samasooliste perekonna seadustamine.

„Eestis on olemas abielu institutsioon. Ma ei pea mõistlikuks hakata selle kõrvale kunstlikult tekitama teisenimelisi alternatiivseid lahendusi kooselu registreerimiseks. Ka ei toeta IRL samasooliste kooselu seaduslikku reguleerimist abielusarnaste institutsioonide kaudu,“ lõpetas Reinsalu.