Eelnõud taotlevad poliitilise süsteemi avatuks muutmist.

"Meie ettepanekud on suunatud esindusdemokraatia paremale toimimisele. Tahame lihtsustada uute jõudude poliitikasse tulekut ning panna senisest enam maksma valijate tahte. Poliitiline mänguväli peab muutuma võrdsemaks," ütles eelnõu algatanud sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Indrek Saar.

Näiteks pälvisid põhiseaduskomisjoni toetuse ettepanekud, mis vabastavad esmakordselt valimistel kandideerivad erakonnad kautsjoni maksmise nõudest ja avardavad üksikkandidaadi võimalusi parlamenti pääseda.