"Eesti riik on seni eiranud sotsiaalteadlaste soovitusi venekeelse avalik-õigusliku telekanali avamiseks või vähemasti suurema ajalise vahemiku eraldamiseks venekeelsele avalik-õiguslikule programmile ETV2-s. Vastupidi, nende saadete rahastamist ja mahtu on järjekindlalt vähendatud. Venekeelse elanikkonna infovajaduste rahuldamine on jäetud Venemaa telekanalite meelevalda," ütles Lauristin Delfile.

Sotside eurovailimiste esinumber lisas, et erakond on pidevalt juhtinud tähelepanu sellele, et venekeelne elanikkond on ebapiisavalt informeeritud Eesti riigi tegevusest ning liiga vähe kaasatud avalikesse aruteludesse Eesti ühiskonna oluliste probleemide üle. Ehkki järjest suurem osa venekeelsest vähemusest suudab jälgida ka eestikeelset meediat, on ometi paljude jaoks keelebarjäär takistuseks Eestis ja Euroopas toimuva adekvaatsel mõistmisel.

"Eriti oluline on emakeelse info ja suhtluse võimalus emotsionaalsete ja vastuoluliste teemade käsitlemisel kriisiolukordades. SDE toetab kõiki algatusi, mis aitaksid seda probleemi lahendada. Eestis nähtavate Vene telejaamade leviku piiramine poleks aga õige, kuna see ainult suurendaks huvi nende vastu ja oleks vastuolus Eesti kui vaba ajakirjanduse lipukandja põhimõtetega," leiab Lauristin.

Samas näitab professori arvates Ukraina kriis, kuidas Venemaa kasutab oma geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks ära naaberriikide venekeelse vähemuse vähest informeeritust Euroopa Liidust.

"Venemaa propagandakanalites hirmutatakse auditooriumit Euroopa Liiduga ning NATOga, sihiteadlikult kasutatakse psühholoogilise manipuleerimise võtteid, et külvata venelastes umbusku ja vaenulikkust lääneriikide, sealhulgas Eesti, Läti ja Leedu poliitika suhtes. Seetõttu peaks EL kindlasti rohkem panustama enda kohta venekeelse objektiivse info levitamisse," ütles Lauristin.

Rääkides Balti riikide ühisest telejaama ideest, ütleb Lauristin, et sotside seisukohalt võiks see olla pigem EL naabruspoliitika eelarvest rahastatav laiema rahvusvahelise sihiga venekeelne ristmeediakanal, mis looks kõigi EL naaberriikide venekeelsele elanikkonnale võimaluse obektiivse info saamiseks ja vabaks arvamustevahetuseks ja arendaks dialoogi EL ja tema naabrite vahel.

"See ei asendaks, vaid täiendaks Eesti venelaste kaasamisele suunatud ajakirjanduslikku sisu ETV programmis, mille kiire tagamine peaks ikkagi olema Eesti riigi kohustus," ütles Lauristin.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid