Pärast kolmapäevast kahe hukkunuga õnnetust kinnitab Eesti Raudtee, et ülesõidule oli plaanis sel aastal nii tõkkepuu kui ka uus hoiatussüsteem paigaldada ja ettevalmistused selleks on käimas.

"Sõidukiirused on kasvanud ja meil on plaan paigaldada kõikidele ülesõitudele üle Eesti tõkkepuud. Tapa-Tartu trassil olime sellega eelmise aasta lõpuks valmis jõudnud. Raasiku oli tänavuses kavas. Aga paigaldamine on pikem protsess, nõuab ehitusluba ja kooskõlastusi. See protsess oli algatatud," ütles Eesti Raudtee pressiesindaja Liina Hallik kolmapäeva õhtul Delfile.

Raudtee esindaja septembris: tõkkepuid paneme vastavalt liiklusele

Pärast seda, kui 23. augustil hukkus Raasiku ülesõidul Tallinna-Tartu rongi ette sõitnud autot juhtinud naisterahvas, avaldas üks murelik autojuht Delfile, et oli juba mais pärast ise samas ohtlikku olukorda sattumist kirjutanud Eesti Raudteele, et määrdunud hoiatustuled tuleks seal puhastada, aga pigem süsteem uuema vastu vahetada. Autojuhi sõnul pimestab ere päike ülesõidul tihti punased foorituled ja tegi ettepaneku paigaldada lisaks valge tuli, mis vilguks vaba tee korral.

Eesti Raudtee ei pidanud vastuses tuledesüsteemi väljavahetamist vajalikuks. "Vastavalt Liiklusseadusele on nii reguleeritud kui ka reguleerimata raudteeülesõitudel eesõigus raudteetranspordil ja seega tuleb ülesõidule lähenedes alati kiirust vähendada ning kontrollida visuaalselt läheneva rongi puudumist. Valge vilkuv tuli signaliseerib ainult seda, et ülesõiduseadmetel on toitepinge peal, mitte seda, et lähenevat rongi pole," seisis vastuses.

Hallik kommenteeris toona Delfile, et Raasiku raudtee ülesõit ei ole ohtlikum, kui mõni teine. "Vaatasime statistikat 1995. aastast - selle aja jooksul on Raasikul olnud kokku kolm juhtumit. Nendest üks sama hiljutine surmajuhtum," sõnas ta augustis, lisades, et ka tõkkepuu ei pruugi hooletuid autojuhte peatada, ja manitsedes juhte tähelepanelikkusele.

Septembris arutasid ülesõiduga seotud ohte Raasiku tollane vallavanem Aare Ets, piirkonnapolitseinik Anu Metsaorg ja Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper. Metsaorg soovitas ülesõidule tõkkepuud, ent Kupper ei pidanud seda hädavajalikuks. "Tõkkepuid paneme ülesõitudele vastavalt sellele, kui suur on liiklus ja Raasikul see väga suur ei ole," kommenteeris ta ajalehele Harju Elu pärast kohtumist. Kupperi sõnul oli kavas paigaldada Raasikule LED-tuledega foor, mille nähtavus parem kui vanadel fooridel.

Ohutusjuurdluse Keskuse kaks soovitust: uued foorituled ja tõkkepuu

Sarnased soovid juba ametlikult edastas Eesti Raudteele ka Ohutusjuurdluse Keskus pärast augustikuise avarii analüüsimist, mille käigus leiti, et "autojuhi tähelepanematust soodustas väikese valgustugevusega kahepealisele ülesõidufoorile peale langev ja foori valguskiirgust kompenseeriv päikese valgus".

"Raudtee lubatavate sõidukiiruste edasise suurendamise ja sellega seonduva liiklusohutuse parema tasakaalu huvides lähiajal võib ratsionaalseks pidada Raasiku raudteeülesõidukoha tõkkepuudega varustamist," seisis 10. detsembril valminud uurimise kokkuvõttes.

Kokkuvõttes anti Eesti Raudteele kaks soovitust: "Esiteks, pidada prioriteetseks Raasiku raudteeülesõidukoha ülesõidufooride fooritulede väljavahetamist valgusdioodidega foorituledega. Teiseks, leida võimalus Raasiku raudteeülesõidukoha kaasajastamise käigus selle tõkkepuudega varustamiseks."

Kas need sammud aidanuks kolmapäevast kahe hukkunuga avariid ära hoida, on juhtunu asjaolude selgumiseni vaid spekulatsioon, aga seni Raasiku ülesõit veel ootab uut valgustust ja tõkkepuud.

"Me ei saa vahetada ainult pirni, vaid kogu süsteemi," ütles Hallik kolmapäeva õhtul Delfile ning tutvustas plaani ülesõidu ohutustuled üle-eestilise kava raames tänavu välja vahetada ja ka tõkkepuu paigaldada.

Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann ütles ERRile, et praeguste plaanide järgi jõutakse Raasikul tõkkepuu paigaldamiseni augustiks.

Nii Hallik kui ka Asmann manitsesid autojuhte ülesõidukohtadel suuremale ettevaatlikkusele. "Ka rongide kiirused on aina suuremad ja peaksid sundima autojuhte veel rohkem valvsusele," sõnas Hallik.

Kolmapäeval kell 15.19 sõitis Raasiku raudteeülesõidukohal Tallinna-Tartu rongile sisse veoauto. Õnnetuses hukkus kaks ning sai vigastada 12 inimest.