Täna hommikul teatati PPA piirivalveosakonna mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskusele, et Naissaarest läänes on reostuslaik, milles on näha masuuditükke. Piirivalvelennuk tuvastas vaatluslennul lisaks sellele veel kaks reostusriba Kakumäe ja Suurupi kohal rannikumeres.

Piirivalvelaev sõitis välja, et hinnata reostuse iseloomu ja korjevõimalusi. Esialgse hinnangu kohaselt on Suurupi suunal oleva laigu näol tegemist õhukese kihiga, mis ilmastiku mõjul hajub ise. Kakumäe ja Naissaare suunal olevatele laikudele antakse samuti hinnang, et kas on võimalik koguda või on tegemist ise hajuvate reostuslaikudega.

Reostus paikneb hajusalt rannikul erinevates kohtades, Tilgu sadama ümbruses, Tabasalu ja Kakumäe rannas. Suuremad reostusklombid on umbes peopesa suurused. Reostuse täpne kogus ega levikuala ei ole veel teada.

Kohapeal on olukorda hindamas ja reostuse ulatust täpsustamas päästeameti komando ja Keskkonnainspektsiooni inspektorid. Inspektorid võtsid reostusest ka proovid. Suure tõenäosusega on reostus pärit laupäeval Pakri saarte lähedal ankrualal tekkinud masuudilekkest.

Juhtunust on teadlikud ka Keskkonnaamet ja Harku vald, kelle esindajad käisid samuti kohapeal.

Laupäeva õhtul lekkis Eesti looderannikul punkerdamise käigus merre raskekütteõli. Olemasoleva info järgi valgus laevatekile umbes 400 liitrit kütust, millest osa voolas ka vette.

Kuna reostuse leviku takistamiseks paigaldati kohe poomid ning veest korjati kokku 1,2 tonni vee ja masuudi segu, oli alust arvata, et reostuse laialikandumine õnnestus ära hoida. Esmaspäeva hommikul tehtud vaatluslennul meres reostust ei tuvastatud.

Keskkonnainspektsioon alustas laupäeval seoses laevalt masuudi lekkimisega merre väärteomenetluse.