FGM on rahvusvaheline liikumine, mis juhindub Türgi päritolu islami-
õpetlase Fethullah Güleni õpetusest. Tegemist on vastuolulise isikuga
Türgi poliitikas, kes oli 1999. aastal kohtu all süüdistatuna valitseva võimu kukutamise katses.

Gülen esindab sunnimoslemi õpetlase Said Nursi islamiharu ning tegeleb selle moderniseerimisega. Ta rõhutab oma õpetuses teaduse, religioonidevahelise dialoogi ja demokraatia olulisust.

Demokraatiana kujutleb ta sellist riigikorda, kus valitseb mitmeparteisüsteem ning demokraatia ja islam on omavahel sümbioosis. Õpetuses on olulisel kohal mõisted armastus, rahu, tolerantsus, kaastunne, kaasamine, humaansus ja andestamine.

Vaatamata oma näilisele avatusele on FGMi näol tegemist kinnise organisatsiooniga, kus väljareklaamitava religioonidevahelise dialoogi,
äripartnerluse ning kultuuri edendamise varjus tegeletakse peamiselt
oma islamiõpetuse levitamise, uute liikmete värbamise ning organisatsiooni toimimiseks vajalike ressursside hankimisega.

Hoolimata asjaolust, et liikumine ei propageeri äärmusliku, vägivaldsusele kutsuva islami levikut, seisneb selle kaugem siht riiklikes institutsioonides ning valitsevates poliitilistes ringkondades positsioonide loomises, mis võimaldaks hilisemates olukordades protsesse
endale sobivas suunas juhtida, nagu see peegeldub ka senises valitsuskriisis Türgis.

Välismaised meediaallikad on väitnud, et FGM on nagu sekt, mis
üritab pidevalt oma mõjuvõimu Türgis ja välisriikides laiendada
ning selle lõppeesmärk on Türgis islamistliku riigikorra kehtestamine
ja FGMi ideoloogia levitamine välisriikides. Sellised väited on ärevust
tekitanud mitmete ilmalike türklaste seas. Näiteks korraldati 2013.
aastal USAs mitu FGMi vastast meeleavaldust, mille käigus väideti,
et F. Gülen on isik, kes tahab Türgis kehtestada islamistliku režiimi. Selleks on F. Gülen avanud koole, kus noortele sisendatakse ekstremistlikku maailmavaadet.

FGMi esimesed katsed laieneda oma tegevusega Eestisse toimusid juba 2005. aastal. Kui algul seisnes liikumise tegevus üksnes türgi keele
ning kultuuri õpetamises erinevatele huvirühmadele, siis 2010. aastal koos uue esindaja saabumisega muutus ka FGMi siinne tegevus
oluliselt aktiivsemaks. Tallinnas avati FGMi suursponsori Baklavaci
Güllüoglu tütarettevõte ning asutati ühendus EESTÜRK. Igal aastal
korraldatakse türgi keele olümpiaade ning ärieliidile ja avaliku elu tegelastele vastuvõtte Türgis.

Hetkel võib täheldada FGMi siinse allorganisatsiooni EESTÜRK aktiivsemat
tegevust eelkõige Türgi tudengite vahendamises Eesti ülikoolidesse, millega on kaasnenud ka teatav mõjutustegevus Eesti ülikoolide ja
kohalike omavalitsuste esindajate ning ärimeeste ja kultuurieliidi seas.
Vaatamata ühendavale religioonile, on jäänud FGMi liikmete kontaktid
kohaliku moslemikogukonnaga üldisteks.