"Sidudes riikliku vanemahüvitise saamise lapse arstlikus kontrollis käimisega vähendaksime olukordi, kus lapsed jäetakse lihtsalt hooletusse," ütles Kadri Simson.

Eesti väikelaste tervisekontrolli süsteemi probleemsus seisneb tema sõnul asjaolus, et perearstidel on küll kohustus lapsi jälgida, kuid vanematel pole kohustust lapsi arsti juurde jälgimisele viia.

"Laste tervise nimel on aga vaja mingisugused konkreetsed meetmed juba täna rakendada," sõnas riigikogu liige.

Simson lisas, et terviseamet on väikelaste tervisekontrolli tagamise ühe võimaliku lahendusena välja pakkunud, et vastsündinu võetakse automaatselt arvele selle perearsti nimistusse, kuhu seni kuulus lapse ema. Paraku pole emadelgi üldist kohustust arstikontrolliks.

"Täna on meil Eestis liialt palju neid väikelapsi, kelle tervisest ja arengust meil ülevaade puudub," tõdes Simson. Ta leiab, et uued ministrid peaksid laste tervise tagamise endale prioriteediks võtma.

Kuna antud probleem jaguneb kahe sotsiaalministeeriumis töötava ministri haldusalade vahel, andis Keskerakonna fraktsioon täna ministritele Helmen Küttile ja Urmas Kruusele üle ka vastavasisulise arupärimise.

Arupärimises oodatakse ministrite arvamust järgmistele küsimustele: kas Te toetate kohalike ja riiklike toetuste sidumist lapse arstlikus kontrollis käimisega? Milliseid meetmeid plaanite välja töötada ning rakendada selleks, et igale väikelapsele oleks tagatud õigeaegne tervisekontroll?

Eesti perearstide selts tegi samasisulise ettepaneku sotsiaalministrile juba 2011. aastal. Perearstide ettepanek oli siduda laste tervisekontrollis käimine vanemahüvitise ja muude lastetoetustega: kes last perearsti juurde tervisekontrolli ei vii, toetust ei saa.