Demineerijad võtsid mürsud oma valdusesse. Kuna mürskudel puudusid sütikud ja lõhkeaine, siis hävitamist need ei vajanud.

Tartumaalt Tartu vallast Tiksoja loodusrajalt leiti aga kolm 122mm mürsku ja Valgamaalt Karula vallast Valtina külast leiti üks 82mm miinipilduja miin. Demineerijad hävitasid lõhkekehad kohapeal.