"Üritusest ma ise osa ei võtnud, aga lugesin meediast," rääkis Metlev Delfile. "Minu üldine hinnang sellele on, et midagi sisuliselt ei ole juhtunud." See ei ole tema sõnul esimene miiting, mis on ajendatud Ukraina sündmustest, ja ei jää ka viimaseks.

Metlev meenutas välisministeeriumi juures toimunud samalaadset meeleavalust, millest võttis osa samuti umbes poolsada inimest, millel olid samad korraldajad ja samad loosungid, lisandunud on nüüd veel separatismi loosung.

Metlevi sõnul on vajalik tähele panna, kes separatismist räägivad. "Sellest räägivad inimesed, kes meie ühiskonnas ei tähenda mitte midagi," lausus Metlev. Ta on kindel, et Eesti eriteenistused valdavad piisavalt infot, et vajadusel reageerida.

Metlevi sõnul kujuneb ka 20. aprilliks kavandatav meeleavaldus Toompeal samasuguseks nagu tänane Vene saatkonna ees ja eelnev välisministeeriumi juures. "Loosungid tänasest palju ei erine ja seda, mida nägime täna saatkonna juures, näeme ka Toompeal riigikogu ees," kõneles ta.

Metlev oli tulevikku vaadates positiivselt meelestatud. "Meil sisuliselt puudub poliitiline ja sotsiaalne olustik, et äärmuslus ja separatism võiksid siin kanda kinnitada," rääkis ta ja viitas viimasele küsitlusele, kus Narva elanikelt küsiti, kas Narva võiks eralduda ja enamus vastajad ei toetanud seda arvamust.

"Paljud inimesed, kes on sõltuvuses Venemaa televisioonist, hindavad olukorda Krimmis küll positiivseks, aga samas kui nende käest küsitakse kodumaa kohta, on vastus tavaliselt eitav," rääkis Metlev.

Metlevi sõnul annab see lootust, et lõimumine Eestis toimub, kuid teiselt poolt paneb mõtlema, milliseid väärtusi jagavad Eestis elavad vene inimesed. Kas nende väärtused on seotud Euroopa Liiduga ja kas need on seotud Eesti põhiseadusega?

Metlev märkis ka Memorandum 14 algatust. „Selle algatasid tublid toredad vene päritolu Eestis elavad inimesed, kes ütlesid, et Eesti on meie kodumaa,“ võttis Metlev memorandumi ühe lausega kokku. „Nemad peegeldavad olulist osa Eestis elavate venelast arvamusest.“

Mitte-eesti päritolu ühiskonnategelastest ja kodanikuaktivistidest koosnev algatusrühm tegi Memorandum 14 nimelise avalduse, mis toetab Eesti suveräänsust ning mõistab hukka kolmandate riikide sekkumist Eesti siseasjadesse.