Õiguskantsleri hinnangul ei arvesta riigikogu menetluses olev ravimiseaduse muutmise eelnõu riigikohtu otsusega, millega kohus tunnistas mullu detsembris apteekide asutamispiirangud põhiseadusvastasteks.

Kohus andis seadusandjale käesoleva aasta 9. juunini aega, et viia seadus põhiseadusega kooskõlla.

Teder märkis eelnõu algatanud riigikogu sotsiaalkomisjonile saadetud kirjas, et vastuvõetuna oleks eelnõu põhiseadusega vastuolus selles sisalduvate piirangute tõttu, mis põlistaksid ettevõtjate ebavõrdse kohtlemise sarnaselt seniste asutamispiirangutega.

"Asukohapiirang, mille järgi ühes hoones, tohib asuda üks apteek, tagaks olemasolevaid apteeke omavatele ettevõtjatele sisuliselt ainuõiguse," selgitas õiguskantsler. "Omandipiirangu tegelik mõju võib aga seisneda selles, et tegutsevaid apteegikette võivad pidama jääda ravimite hulgimüüjad või nendega seotud ettevõtjad."

Ravimiseaduse muutmise eelnõus pakutud meetme eesmärgipärase toimimise on oma avalikes seisukohtades seadnud kahtluse alla ka ravimiamet ja konkurentsiamet.