Annetatud esemete seas on piiskopile kuulunud kirikurüü sakkos ning kaelaraha panagia, mis oli piiskopil kaelas tema hukkamise hetkel. Sakkost hoiti alal Soomes, panagiat aga Rootsis ning uuel iseseisvusajal on need antud tagasi Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule.

Esemed anti üle Tallinnas Püha Platoni nimelises kirikukeskuses ja need pannakse eksponeerimiseks välja Eesti Rahva Muuseumi uue püsinäituse koosseisu.

Sellega tahab EAOK jäädvustada kiriku ja rahva suurmehe mälestust, kes oli pühendunud oma usu kaitsmisele ja selle järgi elamisele ning samas ka oma vastiseseisvunud kodumaale.