Tegu on Kõrgema sõjakooli 95. sünnipäeva puhul aset leidnud marsiga, millest võttis osa 150 kadetti.

"Aastapäevapidustustest võtsid osa ka delegatsioonid Sisekaitseakadeemiast ja Taani, Poola, Soome, Rootsi, Hollandi, Leedu ning Läti sõjakoolidest.

Sõjakool asutati sõjavägede ülemjuhataja 3. aprilli 1919 päevakäsuga, mille alusel määrati kooli formeerijaks peastaabi korraldusvalitsuse rivijaoskonna ülem kapten (hilisem kolonel) Aleksander Simon (1877–1960), kellest sai ka kooli esimene ülem.

Kõrgem sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema sõjakooli põhikursusel omandatakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Sõjakooli selle kevade lahtiste uste päev on 17. aprillil, kus kadetid tutvustavad külalistele kadetielu, oma õppe- ja olmetingimusi," seisab kaitseväe pressiteates.