E-Tervise SA terviseinfosüsteemi andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 248 inimest, neist ligi 70 protsenti olid täiskasvanud ja vanemaealised patsiendid.

Intensiivravi vajanud gripijuhtude ülevaade põhineb Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Pärnu Haigla ja Lõun- Eesti Haigla andmetel.

Nende haiglate andmetel on alates hooaja algusest vajanud gripi tõttu intensiivravi 54 inimest vanuses 28-88 eluaastat.

Grippi haigestumise intensiivsus hakkas eelmisel nädalal langema

Veebruarist alates keskmisel tasemel püsinud gripi intensiivsuse võib terviseameti eelmise nädala andmete põhjal hinnata madalaks. Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumisi põhjustavad erinevad viirused.

Eelmisel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 4780 haigestunut, neist 48 protsenti olid lapsed. Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunud arv kasvas 11 protsendi võrra, kuid haigestumise kasv ei olnud seotud gripiga.

Gripiviirustest põhjustatud haigestumiste osakaal langes 42 protsendini, samas gripi hääbumisest veel rääkida ei saa, sest gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeriti praktiliselt kõikides maakondades ning hospitaliseeritud inimeste arv püsis jätkuvalt suhteliselt kõrgel tasemel.

Grippi haigestumine kasvas üksnes vanemaealiste inimeste seas, teistes vanusrühmades grippi haigestumine langes.