Tüür rääkis Delfile, et Illarionovi sõnu tuleb ühest küljest võtta teatava allikakriitilise skepsisega, sest mees ei kuulu ju enam ammu n-ö siseringi ning tõrjutud nõunikud võivad mõnikord olla ülemäära ründavad.

"Teisest küljest aga on selge, et Putini ja tema praeguse meeskonna peades valitsevad sõjaka revanšismi ideed," kõneles Tüür. "Venemaa ei kavatse enam noruspäi taganeda" - umbes selline võiks Tüüri sõnul olla viimaseid kõnesid ja tegusid ühendav mõttekäik.

Tüür ütles, et Venemaa praegune juhtkond on ilmselt väsinud käitumast seniste postsovjetlike mängureeglite järgi ning soovib tagasi pöörduda sellesse mentaalsesse ruumi, kus nad tunnevad end mugavalt.

"Selleks on globaalse mänguri ambitsioonidega suurvõimu roll, mis tõestab end jõuliselt oma mõjusfääris, kasutades selleks nii otsest jõudu kui erioperatsioone," ütles Tüür.

Soovides end vastandada eelkõige USA-st lähtuvale ning Kremli jaoks võõraste ideede ja väärtuste levikule, on Putin ja tema eurasianistlike nõunike meeskond Tüüri sõnul valmis n-ö suureks vastasseisuks. Ta märkis, et selleks mobiliseeritakse sõjavaimustuse abil oma sisepublikut ja ollakse valmis sõlmima ettekujutatavaid liite kellega iganes, teiste hulgas Hiina ja Põhja-Koreaga.

Tüüri sõnul on aga sõjavaimustuse ja muude erakorraliste mobiliseerimismehhanismidega see häda, et neid tuleb pidevalt toita nii sise- kui välisvaenlaste ette söötmisega, et saaks õigustada taoliste mängudega paratamatult kaasnevaid probleeme. "Nii et selles osas on Illarionovil paraku õigus. Krimm ei pruugi olla viimane agressioon," möönis Tüür.

Putini eksnõunik Andrei Illiaronov ütles usutluses Rootsi päevalehele Svenska Dagbladet, et kui Putinit Ukrainas ei peatata, taastab ta Venemaa ajaloolised piirid ja vallutab tagasi nii Soome kui ka Balti riigid. "Putini eesmärk on kaitsta seda, mis kuulub talle ja tema eelkäijatele," hoiatas Illiaronov.