"Putini eesmärk on kaitsta seda, mis kuulub talle ja tema eelkäijatele," hoiatas Illiaronov usutluses Rootsi päevalehele Svenska Dagbladet.

"Lääneriikide Vene-vastased sanktsioonid kergitavad Putini positsiooni, kuna toetavad tema maailmapilti: Ühendriigid ja lääs on vaenlased, kes püüavad piirata ja nõrgestada Venemaad - see on propaganda tuumaks," ütles ta.

Tema sõnul soovib Putin kõigepealt asjad Ukrainas "korda ajada" ja seejärel, kui keegi teda seal ei takista, tegeleda Soome ja Balti riikidega.

Eksnõuniku väitel kuulub Venemaa presidendi huviorbiiti suur osa Gruusiast, Ukrainast, Valgevenest, Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.

Mehe sõnul ei ole Soome ja Baltimaade tagasivõtmine hetkel küll veel Putinil päevakorras, aga kui teda ei peatata, siis varem või hiljem kerkib see esile.

Illiaronovi sõnul võib Putin vabalt öelda, et bolševikud ei arvestanud 1917. aastal riigi huvidega, kui kiitsid heaks Soome iseseisvumise. "Ta on sageli öelnud, et bolševikud ja kommunistid tegid suuri vigu," meenutas ta.

Putini endine nõunik kritiseeris teravalt ka NATO tegevust praeguses kriisis, tema sõnul ei saa NATO hetkel päris hästi aru praeguse olukorra tõsidusest.

"Ei ole põhjust arvata, et see on Putini viimane agressioon," hoiatas ta.

Andrei Illiaronov oli Venemaa presidendi majandusnõunik aastatel 2000-2005.

Andrei Nikolajevitš Illarionov

Andrei Nikolajevitš Illarionov (sündinud 16. septembril 1961 Leningradis) on vene majandusteadlane. Ta on korduvalt avalikult kritiseerinud Putinit ning tema juhtimisstiili. Nelja aasta eest kirjutas ta alla Venemaa opositsiooni pöördumisele "Putin peab lahkuma", mille koostajaks ta on end nimetanud.

Ta on lõpetanud Leningradi Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna ja kaitsnud majandusteaduses kandidaadikraadi. Hetkel elab ta Ameerika Ühendriikides.

  • 1983–1984 ja 1988–1990 Leningradi Riikliku Ülikooli rahvusvaheliste majandussuhete osakonna õppejõud
  • 1990–1992 Peterburi Riikliku Ülikooli teaduslik vanemkaastööline ja majandus- ja rahandusteaduskonna piirkondlike majandusraskuste laboratooriumi sektorijuhataja
  • 1992 Venemaa Föderatsiooni valitsuse juures asuva majandusreformide keskuse direktori esimene asetäitja
  • 1993 peaminister Viktor Tšernomõrdini valitsuse plaaniosakonna juhataja
  • 1994–2000 majandusinstituudi direktor
  • 2000-2005 Venemaa president Vladimir Putini majandusnõunik
  • 2000-2005 Vladimir Putini esindaja suhetes G7 ja nende liidritega
  • 2006- Washingtonis asuva Cato instituudi majandusteadlane