Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrase sõnul on Kesk-Aafrika Vabariigi missiooni kiiremas korras käivitamine hädavajalik, et vältida olukorra halvenemist.

Eesti on valmis Euroopa Liidu juhitavale EUFOR RCA missioonile lähetama rühma-suuruse üksuse koos toetuselemendiga.

Kohtumisel tutvustas kindralmajor Terras Euroopa Liidu sõjalisele juhile Eesti arusaama regioonis valitsevast julgeolekuolukorrast ja Ukraina sündmustest tingitud muutustest. Samuti arutati Euroopa Liidu poolt Venemaale kehtestatavate sanktsioonide mõju ning võimalikke muutusi liidu välis- ja julgeolekupoliitikas.

Kindral de Rousiers sõnul hindab ta kõrgelt Eesti valmidust panustada oma üksustega riikides, millega Eestil puudub otsene ajalooline kokkupuude, kuid see omakorda kohustab Euroopa riike näitama üles solidaarust olukorras, kus Eesti tunneb ennast survestatuna.

Kindral de Rousiers kohtus veel kaitseminister Sven Mikseri, kaitseministeeriumi asekantsler Sven Sakkoviga ja Balti kaitsekolledži ülema kindralmajor Vitalijus Vaikšnorasega. Pärastlõunal pidas de Rousiers kooli õppuritele Euroopa julgeolekut käsitleva loengu.

Euroopa Liidu Sõjaline Komitee on kõrgeim sõjaline juhtorgan Euroopa Liidus, kuhu kuuluvad kõigi liikmesriikide kaitsevägede juhatajad. Komitee annab nõu poliitika- ja julgeolekukomiteele. Lisaks sellele annab kindral de Rousiers sõjalist nõu ka ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Catherine Ashtonile.