Sihi, Põllu ja Pargi tänavaga piirneva Sanatooriumi pargiala omanik AS Infortar on taotlenud linnalt detailplaneeringu kaudu endiste haiglahoonete rekonstrueerimist 64 korteriks, 120-kohaliseks lasteaiaks ning kodanikeühenduste kasutusse antavaks seltsimajaks. Kuna tegemist on sotsiaalmaaga, eeldaks korterite rajamine olemasolevatesse hoonetesse maa sihtotstarbe muutmist, teatas Nõmme linnaosavalitsus.

Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul tuli elanikelt selge signaal, et arendaja poolt välja pakutud lahendus sellisel kujul ei sobi. „Edastame küsitluse tulemused Tallinna linnavalitsusele ja linnaplaneerimise ametile. Praegusest surnud punktist tuleks siiski püüda välja murda. Seda soovivad ju kõik, et pargis asuvad räämas hooned korda saaksid. Küsitluse ajal on elanikelt tulnud palju ettepanekuid, mida nõmmelased endistes sanatooriumihoonetes näha tahaksid. Anname need arendajale edasi,“ ütles linnaosavanem.

Tallinna linnavalitsus tegi eelmise aasta 23. oktoobril Nõmme linnaosa valitsusele ülesandeks selgitada koostöös linnakantselei ja linnaplaneerimise ametiga 2014. aasta esimeses kvartalis välja Nõmme elanike meelsus AS-i Infortar ettepaneku suhtes. Märtsi keskel saadeti otsepostiga Nõmme linnaosa postkastidesse 15 000 „Makstud vastus“ märgisega küsitluslehte, kus elanikel oli võimalik teada anda, kas arendaja ettepanekut pakutud kujul toetatakse või mitte.

14. märtsil toimus Nõmme kultuurikeskuses ka infotund, kus huvilistel oli võimalik saada pargiala omanikult ja projekteerijalt selgitusi plaanide osas.