Päästjate sõnul saab hävitav ja ohtlik kulutuli enamasti alguse hooletust või tahtlikust inimtegevusest. Kulupõlengud teevad kahju keskkonnale ja elusloodusele, hävitavad inimeste vara ja elusid.

Turba- ja kulupõlengud Ida-Virumaal:
8.märtsil kell 17.48 Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Puru teel 100 ruutmeetri ulatuses. Kell 18.22 Kohtla-Järvel Sompa linnaosas Valli tänaval ühe hektari ulatuses. Kell 19.50 Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Ristiku tänaval paari ruutmeetri ulatuses.

9.märtsil kell 00.35 Narvas Rahu tänaval asuva elumaja trepikoja ees turbapõlengu. Kell 12.08 Kohtla-Järvel Järve linnaosas Ehitajate tänaval asuval põllul kolme hektari ulatuses. Kell 14.32 Kohtla vallas Saka külas kahe hektari ulatuses. Kell 14.41 Kohtla vallas Peeri külas ühe hektari ulatuses. Kell 17.58 Narva-Jõesuus Raja tänaval (20x20m ulatuses).
Kell 19.42 Sillamäel Sõtke tänaval 25x10m ulatuses. Tugeva tuule tõttu ohustas kulutuli lähedal asuvaid hooneid. Päästjatel õnnestus tule levik peatada ja ära hoida hoonete süttimine. Kell 21.33 Vaivara vallas Soldina külas asuval põllul 300 meetri ulatuses;

10.märtsil kell 06.11 Kohtla vallas Valaste külas 3 hektari ulatuses.

Kulupõlengud Saaremaal:
9. märtsil kell 19.00 anti päästjatele teada, et Mustjala vallas Paatsa külas põleb roostik. Päästjate saabudes olid kohalolnud inimesed põlengu kontrolli alla saanud, päästjad kustutasid tulekahju lõplikult. Arvatavalt sai tulekahju alguse hooletusest lahtise tulega.

9. märtsil kell 14.05 said päästjad väljakutse Laimjala valda Nõmme külla, kus helistaja teatel põles kulu. Päästjad ning kohalolnud inimesed kustutasid põlengu, ära hoiti tule levik lähedalasunud hoonetele. Kokku põles ligikaudu poolteist hektarit kulu, põleng sai alguse lõkkest. Tuletame meelde, et lõkke tegemisel tuleb selleks maapind ette valmistada ning tagada tule püsimine lõkkekohal. Igal aastal on kulupõlengutest süttinud hooneid ning neis tulekahjudes on hukkunud inimesi. Kulu põletamine on keelatud.

9. märtsil kell 14.43 käisid päästjad Torgu vallas Maantee külas, kus põles pool hektarit kulu. Kohalolnud inimesed kustutasid põlengu enne päästjate saabumist, päästjad kontrollisid põlengukoha üle.

Kulupõleng Järvamaal
7. märtsil kell 14.50 käisid päästjad Türi vallas Kurla külas, kus põles kulu ligikaudu ühe hektarilisel alal, päästjad kustutasid tulekahju.

Kulupõleng Valgamaal
7. märtsil kl 17.43 said päästjad väljakutse Valga linna Tuubi tänavale, kus põles kulu. Päästjad koos kohalike elanikega kustutasid 200m2 alal põleva pinnase materdades.

Kulupõleng Võrumaal
8. märtsil kl 00.10 sõitsid päästjad Varstu valda Krabi külla, kus koos kohalike elanikega kustutasid kulu 0,5 hektari suurusel alal.