Seadusega ratifitseeritakse Eesti ja Venemaa vaheline Eesti-Vene riigipiiri leping ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise leping.

Lepingutega määratakse kindlaks Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir ning piiritletakse nende riikide vahelised Narva jõe ja Soome lahe merealad. Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir hakkab kulgema enam-vähem mööda praegust kontrolljoont.

Välisminister Urmas Paet ja valitsus on seisukohal, et leppe ratifitseerimisega peab edasi tegelema. "See oli valitsuse üksmeelne ostus," sõnas Paet pressikonverentsil.

"Senisest veelgi selgemalt kehtib seisukoht, et mida vähem on lahtisi otsi, seda parem," sõnas Paet, kes peab õigeks, et me saaksime oma riigi piiri Venemaaga õiguslikult fikseeritud.

Piirilepingu ratifitseerimisprotsess Venemaal ei ole veel alanud. Paet peab vajalikuks, et parlamendid omavahel suhtleksid, et võimalikku edasist asjade käiku arutada.

Valitsus kiitis lepingute eelnõud heaks 23. mail 2013 a. Eesti ja Venemaa välisministrid allkirjastasid lepingud tänavu 18. veebruaril.

Lepingute jõustamiseks on vaja need lepingute kohaselt ratifitseerida. Lisaks sellele on lepingud vaja ratifitseerida, kuna põhiseaduse kohaselt ratifitseerib riigikogu välislepingud, mis muudavad riigipiire ja välislepingud, mille rakendamiseks on vaja muuta Eesti seadusi.

Põhiseaduse kohaselt on Eesti maismaapiir määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Sõlmitavate lepingutega muutub Tartu rahu lepinguga määratud riigipiir.

Lepingutega seoses tuleb muuta riigipiiri seadust, mille kehtivas redaktsioonis on sätestatud ajutise kontrolljoone staatus ja selle ebaseaduslik ületamine.

Lisaks vajab täiendamist merealapiiride seadus, milles on sätestatud Eesti Vabariigi ühepoolselt määratletud merealapiiride koordinaadid ja märgitud, et need võivad muutuda asjakohaste lepingute sõlmimise korral.

Seadus jõustub üldises korras. Lepingud jõustuvad 30 päeva möödumisel ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast.