Reinsalu sõnul seisneb IRL-i ettepanek parempoolse koalitsiooni jätkamises.

"Reformierakonna ja IRL koalitsioon on kindlustanud mitmete Eesti arengule oluliste reformide läbiviimise," kirjutas Reinsalu pöördumises.

"Tunnustame teid ühiselt tehtud raskete, ent vastutustundlike otsuste eest, nagu eurole üleminek, riigikaitse kulude tõstmine 2 protsendini, pensioniea tõstmine koos jätkusuutliku pensionitõusuga ning tööturu liberaliseerimine, samuti tulevikku suunatud otsuste, nagu tasuta kõrghariduse ja vajaduspõhiste õppetoetuste võimaldamise ning vanemapensioni sisseseadmine, eest," loetles Reinsalu.

Kaitseministri sõnul on praeguses kriitilises julgeolekusituatsioonis Euroopas esmane tagada Eesti julgeolek ning venitusteta valitsuse vahetus. Uus valitsus peab tema sõnul põhinema selgel maailmavaatelisel alusel, siis on ta võimeline langetama pikaajalise mõjuga otsuseid.

IRL on Reinsalu sõnul seisukohal, et oluline on vajalike reformidega sihikindlalt edasi minna selmet neid populistlikel kaalutlustel vältida või hoopis tagasi pöörata. "Reformid on eelduseks pikaaegsele majanduskasvule ja inimeste heaolu tõusule," lausus ta.

Sellest tulenevalt kutsus Reinsalu IRLi nimel Reformierakonda jätkama valitsuskoostööd.

IRL soovib koostööd jätkata lähtudes neljast põhimõtetest.

Nende esimene põhimõte on Eesti julgeolekupoliitika jätkumine, mille keskseteks elementideks on kaitsevõime kasvatamine eesmärgiga kiiresti välja arendada soomusmanöövervõime ning hankida tankid ja jalaväe lahingmasinad. Samuti konservatiivne kodakondsus- ja immigratsioonipoliitika.

Teiseks IRLi põhimõtteks on otsustatud reformide jätkumine ja takerdunud reformide käivitamine.

Reinsalu nimetas haridusreforme, mis hõlmavad riigigümnaasiume, koolivõrgu korrastamist, õpetajate palgatõusu ja gümnaasiumiõppe üleminekut eesti keelele.

Samuti transpordi-, energia- ja taristumonopolide allutamist avalikele huvidele, mis tähendab rongi- ja lennuliikluse ümberkorraldusi, taastuvenergia toetuste ohjamist ja gaasimonopoli lahutamist ning haldusreformi.

Kolmandaks põhimõtteks on perede heaolu kasvule suunatud otsused, mis kätkevad endas tulumaksuvaba miinimumi suurendamist, ringiraha, lastetoetuste kasvu ja üksikvanemate elatisrahafondi sisseseadmist ning SMS- ja kiirlaenukontorite ohjamist.

IRLi viimaseks neljandaks koostöö jätkamise põhimõtteks on korruptsiooni ohjeldamisele suunatud otsused. Selleks tuleb läbi viia riigi äriühingute juhtimisreform, läbi ühtse haldusüksuse moodustamise ja nõukogude depolitiseerimise, rahvusvaheliste soovituste rakendamine erakondade rahastamise läbipaistvamaks muutmiseks ning säilitada sõltumatu korruptsiooniuurimine.