E-Tervise SA esialgsetel andmetel on alates hooaja algusest vajanud haiglaravi 134 gripiviirusega patsienti, neist 19 lisandusid eelmisel nädalal.

Terviseameti teatel kasvab haiglaravi vajanute hulgas vanemaealiste inimeste osakaal. Vanemaealiste haigestunute seas oli hospitaliseerimine 23 korda kõrgem laste hospitaliseerimise sagedusest.

Suhteliselt kõrge on hospitaliseerimise sagedus ka täiskasvanute kuni 65-aastaste vanusrühmas, mille üheks põhjuseks võib pidada gripijärgsete tüsistuste tekkimist haigena tööl käimise tagajärjel.

Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Pärnu Haigla andmetel on alates jaanuarist vajanud gripi tõttu intensiivravi 26 inimest vanuses 28-88 eluaastat, kõik kuulusid riskirühmadesse. Andmed intensiivravi vajanute vaktsineerimise kohta kas puudusid või oli kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

Eelmisel nädalal pöördus arstide poole ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 5896 haigestunut, neist 48 protsenti olid lapsed. Haigestunute üldarv kasvas 18 protsenti, grippi haigestunute hulk samal ajal 35 protsendi võrra.

Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 458. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Harju-, Lääne-, Tartu- ja Raplamaal.

Terviseamet hindas grippi haigestumise intensiivsust keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks. Haigestunute arv kasvab jätkuvalt, kuid kasv on hakanud aeglustuma.