Arupärimise aluseks on Tallinna loomade hoiupaiga lubamatu tegevus, mis seisnes hoiupaika sattunud ühekuuse kutsika rentimisel kommertseesmärkidel Eesti Laulu kontserdil.

„Tallinna loomade hoiupaika peab suures osas üleval Tallinna maksumaksja ning loomade varjupaigal on vastavalt Tallinna linnaga sõlmitud lepingule väga konkreetsed ülesanded. Nende ülesannete hulka ei kuulu loomade ärilistel eesmärkidel rentimine, mida ühekuuse kutsika puhul võib otseselt loomapiinamiseks pidada,” ütles Solman.

„Kui võib veel mõista, et noor muusik ei mõelnud oma käitumisega midagi halba ning antud juhtumist sai talle loodetavalt hea õppetund, siis Tallinna loomade hoiupaiga juhataja käitumine on täielikult arusaamatu ja vastuvõetamatu,“ ütles volinik.

„Selline loomapiinamine on sarnane loomakaitsjate poolt kirjeldatud juhtumitega, kus Tallinna tänavanurkadel raha kerjates hoitakse kaastunde äratamiseks süles uimastatud kutsikaid,“ tõdes Solman. „Kerjuste soovid on selged, aga milleks peaks Tallinna linnalt lepingulist tasu saav loomade hoiupaiga juhataja selliselt käituma, jääb arusaamatuks.”

„Tallinna linn ei saa siinkohal lõputult pead liiva alla peita ja väita, nagu neid ei huvitaks linna lepingupartneri lubamatu käitumine. Kahjuks ei ole see esmakordne juhtum, kus loomade hoiupaika süüdistatakse loomade väärkohtlemises. Vead Tallinna loomade hoiupaigas, selle juhataja töös ning väärtushinnangutes on paraku süsteemsed,” nentis Solman.

Solmani sõnul toob Tallinna loomade hoiupaiga juhataja tegevus kaasa otsest mainekahju ka Tallinna linnale ja kahjustab seeläbi otseselt Tallinna huve. Linnal on viimane aeg nõuda oma lepingupartnerilt loomakaitseseaduse nõuete täitmist. Juhul kui seda ei suudeta, tuleb linnal paratamatult kehtiv leping ennetähtaegselt lõpetada ja korraldada teenuse ostmiseks uus riigihange,” ütles Solman.