Ohtlike aukude remontimisel töötab kokku üheksa brigaadi (öösel viis brigaadi ja päeval neli brigaadi).

Tänase seisuga on Tallinna tänavatel fikseeritud 2062 teeseisundinõuete mittevastavust ja liiklejate hoiatamiseks ohtude eest on paigaldatud kokku 3207 liiklusmärki. Autojuhtidel palutakse hoolikalt järgida ajutiselt paigaldatud liikluskorraldusvahendite nõudeid.