Harju maakohus karistas 52-aastast Sergeid mullu oktoobri keskel kolmeaastase vangistusega ehk maksimaalse karistusmääraga, leides, et Sergei süü lapsporno omamises tõendatud. Täpselt sellist, maksimaalset karistusmäära nõudis mehele ka prokurör. Ühtlasi otsustas maakohus Venemaa kodanikust Sergei Eestist välja saata ning kehtestas talle Eestisse sissesõiduks kümneaastase keelu. Ka see on maksimaalne määr, kirjutab BNS.

Sergei ja tema kaitsja Natalia Lausmaa kohtuotsusega ei leppinud ja taotlesid ringkonnakohtus apellatsioonis Sergeile psühholoogilise ekspertiisi määramist ning maakohtu otsuse tühistamist karistuse ja lisakaristuse osas.

Veebruari alguses jättis ringkonnakohus Sergei süüdimõistmise muutmata, küll aga kergendas talle määratud vangistust poole aasta võrra, samuti tühistas mehe Eestist väljasaatmise. Samas ei pääsenud mees siiski riigist väljasaatmisest, kuna paralleelselt kriminaalmenetlusega käivitas politsei- ja piirivalveamet (PPA) tema suhtes ka haldusmenetluse Eestis elamisloa tühistamiseks ning neljapäevase riigikohtu lahendi järgi saavutas PPA vaidluses võidu.

Elamisloa tühistamise põhjusena tõi PPA muuhulgas välja Sergei poolt sooritatud seksuaalkuriteod. "Sergei pani korduvalt oma alaealise tütre suhtes toime raske seksuaalse enesemääramisõiguse vastase kuriteo ja teda karistati pikaajalise vangistusega. Õigusvastase käitumisega on isik näidanud üles lugupidamatust õiguskorra ja põhiseaduslike väärtuste vastu ning pannud toime kuriteo pikaajalise elaniku elamisloa kehtimise ajal. Teda võib pidada Eesti avalikku korda ja julgeolekut ohustavaks isikuks. Arvestades, et sõltuvuskuritegude puhul on kuritegude jätkuva toimepanemise oht suur, ning lähtudes toimepandud kuriteo olemusest ja raskusest, on alust arvata, et isik kujutab avalikule korrale ohtu ka edaspidi," märkis PPA.

Viimati Sergeile esitatud süüdistuse järgi hoidis ta oma elukohas Tallinnas arvuti kõvakettal kokku 7852 pildi- ja 393 videofaili, mis kujutavad alla 18-aastaseid noori pornograafilistes situatsioonides ja alla 14-aastaseid lapsi erootilistes ja pornograafilistes situatsioonides.

Põhja prefektuuri lastekaitsetalituse politseinikud pidasid Sergei kuriteos kahtlustatavana kinni mullu 3. aprillil ning prokuröri taotlusel ja kohtu loal võeti ta vahi all.