"Eesti Kurtide Liidule on laekunud palju küsimusi ja vihjeid seoses annetuste kogumisega üle Eesti kurtide toetuseks," ütles Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees Tiit Papp. "Igasugune annetuste kogumine, mis puudutab kurte ja vaegkuuljaid on korraldatud aga valedel alustel ja ebaseaduslik."

Papp rääkis, et annetusi koguvad tumedama nahatooniga inimesed, kes näitavad inimestele halvas eesti keeles kirjutatud erisisuliste põhjendustega, milleks toetusi kogutakse. Enim põhjendatakse korjandust vaeste kurtide ja kurtide noorte toetuseks vajamineva summaga.

"Igasugune sellesisuline tegevus on ebaseaduslik, sest aktsiooni läbiviimsel kasutatakse Eesti Kurtide Liidu logosid ja viidatakse sellele, et Eesti Kurtide Liit on annetuste kogumise korraldaja," ütles Papp.

Tema sõnul on tegemist petuskeemiga, mis viimaste aastate jooksul on sagedamaks muutunud ja siiani pole suudetud seda peatada.

"Murettekitav asjaolu siinkohal on see, et Eesti Kurtide Liidule laekunud vihjete kohaselt on annetajaid palju, sest raha küsijad paluvad anda heausklikel kodanikel allkiri ja kirjutada dokumendi juurde annetatud summa," rääkis Papp. "Loetelu annetajatest on aga pikk ja seega on paljud annetanud raha valeks sihtotstarbeks."

Kurtide Liit kutsub kõiki üles teavitama kaaskodanikke ja tuttavaid ning kutsuma politseid ja turvafirmasid, nähes annetuste kogujaid tänavatel või kaubanduskeskustes kurtide tarbeks.